Linkovi

Najveæa na svetu veèera za Dan zahvalnosti - 2003-11-26


Samo nekoliko dana pre praznika Dan zahvalnosti u Americi, stotine uèenika osnovnih i srednjih škola širom zemlje prikazale su pravi duh darežljivosti. Iste veèeri u svoje škole su pozvali èlanove lokalnih zajednica radi zajednièke veèere i akcije prikupljanja sredstava za gladne i beskuænike. Saradnica Glasa Amerike, Faiza Elmasri, prisustvovala je veèeri u srednjoj školi Robinson, u Virdžiniji :

Stolovi u sali srednje škole Robinson bili su ukrašeni papirnatim æurkama, na zidovima su bile postavljene fotografije prvih došljaka na tlo Amerike, a školski orkestar je svirao veselu muziku, za više od stotinu uèenika, roditelja i nastavnika, koji su uživali u - kako je nazvana - Najveæoj na svetu veèeri za Dan zahvalnosti :

Uèenik èetvrtog razreda škole Robinson, Saba Šahid, smatrao je da ova akcija, koja je istovremeno sprovodjena u mnogim školama širom Amerike, predstavljala odlièan projekat za celu školu. Njime je uèenicima pružena prilika da sami organizuju proslavu i uèestvuju u njoj - što su na kraju i uèinili:

”Za Najveæu na svetu veèeru za Dan zahvalnosti saznao sam preko Interneta, kada sam tragao za dobrovoljnim akcijama. Okupio sam grupu uèenika, koji su kao i ja bili zainteresovani da pomognu drugima. Pronašli smo pokrovitelje, sami smo reklamirali akciju, nabavili ukrase - i sve to za samo dve nedelje.“

Prihodi od veèere održane u više od stotinu pedeset škola širom zemlje biæe predati hrišæanskoj humanitarnoj organizaciji Vojska spasa. Medju odraslima koji su koordinirali akciju bila je i nastavnica Vendi Vu, koja kaže da su ustvari svi imali neke koristi od veèere:

”Mnogo mi se svidelo. Naroèito broj lica koja su uèestvovala u pripremama. Bilo mi je veoma drago da vidim uèenike i roditelje na zajednièkoj veèeri, sa njihovom mlaðom braæom i sestrama. Veoma je dirljivo videti uèenike sa roditeljima u sasvim drugom kontekstu. Zaista je bilo divno porodièno veèe.“

“Oseæaj ponosa što su ispunili zadatak, i saznanje šta to znaèi organizovati takvu proslavu. Morali su da osnuju odbore, da odluèe šta prvo treba da urade i kako sve da uoblikuju. I sve su to postigli. Osim toga, veoma je važno što su se uèenici povezali sa zajednicama, što su oseæali da rade nešto korisno, od èega æe drugi imati koristi. I sami su kontaktirali Vojsku spasa.“

Komandant lokalne jedinice Vojske spasa, kapetan Vik Tidmen, rekao je da se prijatno iznenadio kada su ga uèenici pozvali:

”To je zbilja divan i plemenit poklon, koji su uèenici sami ostvarili, a važna je i èinjenica da su bili spremni da to preduzmu. Naravno da smo ih podržali u tome. Bilo bi dobro kada bi bilo više takvih akcija uz angažovanje veæeg broja dobrovoljaca. Takve akciju su veoma važne siromašnima zbog kojih smo i osnovali našu organizaciju.“

Pokretaèka snaga u organizovanju Najveæe na svetu veèeri za Dan zahvalnosti je organizacija America’s All Stars, koja pomaže u unapreðenju graðanskih akcija i odgovornosti. Predsednik organizacije, Brajan Rokmor, izneo je da je broj škola koje su uèestvovale u akciji pokazao saoseæajnost mladih Amerikanaca i njihovu spremnost da pomognu ugroženima u lokalnim zajednicama:

”Zadovoljni smo brojem uèenika koji su uèestvovali u pripremama. Naprimer, u Šarlotu, u Severnoj Karolini, prikupljeno je hiljadu i po dolara. Vojska spasa je pripremila dvadesetak peèenih æurki i isporuèila ih školama. Velika i uspešna proslava je održana i u Vašingtonu. Onda je nekoliko veèera organizovano na Floridi. Jedna škola je sakupila pet stotina dolara, a druga dve stotine. Sve jedinice Vojske spasa, koje su mogle da uèestvuju bile su veoma zadovoljne.”

Organizacija America’s All Stars tek je poèela da analizira rezultate ovogodišnjih veèera, ali Brajan Rokmor je ukazao da namerava da stupi u kontakt sa svim školama širom Sjedinjenih Država i zamoli ih da pripreme sliènu proslavu iduæe godine, kako bi Najveæa na svetu veèera za Dan zahvalnosti mogala da postane godišnji obièaj.

XS
SM
MD
LG