Linkovi

Intelov novi èip od 65 nanometara - 2003-11-25


Najveæi proizvodjaè kompjuterskih èipova na svetu, amerièka korporacija Intel, upravo je objavila da je osvojila novu 65 nanometarsku tehnologiju, koja æe joj omoguæiti da na èip velièine jednog kvadratnog milimetra smesti deset miliona tranzistora. Èipovi koji su trenutno u najširoj upotrebi imaju velièinu od 130 nanometara, a poèetkom iduæe godine u prodavnice bi trebalo da poènu da stižu kompjuteri sa èipovima od 90 nanometara. Jedan nanometar je milijarditi deo metra, odnosno milioniti deo milimetra. Sve ovo znaèi da æe biti udvostruèen broj tranzistora koji mogu da stanu na jedan èip. To takodje potvrdjuje da i dalje važi takozvani Murov zakon, prema kome se broj tranzistora u èipu udvostruèuje približno svakih godinu i po do dve. Intel je objavio kako oèekuje da æe èipovi od 65 nanometara poèeti da se ugradjuju u kompjutere 2005. godine. Šta to u suštini znaèi? Smanjivanje èipova poboljšava njihovu brzinu i efikasnost, jer elektroni u njima prelaze dvostruko veæi put za isto vreme, što znaèi da mogu da tranzistori mogu da obave više operacija u jedinici vremena. Paradoksalno, smanjuje se i cena proizvodnje jer više pojedinaènih èipova može da se dobije od takozvanih poluprovodnièkih ”biskvita,“ uobièajene velièine 300 milimetra. Novi èipovi ipak neæe sadržati novu vrstu ”tri gejt“ tranzistora niti dielektrik visoke kapacitivnosti, koji se oèekuju na èipovima od 45 nanometara, predvidjenim za 2007. godinu.

XS
SM
MD
LG