Linkovi

Srednja klasa u Americi - 2003-11-23


Negde pred Božiæ pre dve godine, Džejms, otac dvoje dece, izgubio je posao poslovodje kad je njegova radnja zatvorena. On je pokušao da pronadje novi posao, ali se nije pojavljivalo ništa što je bilo u nivou njegovog prethodnog dohotka. Bilo je teško smanjiti porodiène troškove jer Džejms i njegova supruga En, koja je knjigovodja, nisu zapravo nikad ni bili veliki potrošacci. Njihova finansijska situacija je postala tako oèajna da su podneli molbu za bankrotstvo. En i Džejms su medju više od 2000 porodica koje su intervjuisane za potrebe istraživaèkog projekta univerziteta Harvard o trendovima zaradjivanja domaæinstava:

“Ove godine veæi broj dece æe preživeti bankrotstvo svojih roditelja no razvod. Zamislite tako nešto. Za porodice sa decom, banrkot je uobièajeniji od razvoda“.

Profesor prava na Harvardu, Elizabet Voren, je prouèavala porodice u finansijskim nevoljama više od 25 godina. Ona tom prilikom prikupila materijal za svoju knjigu, ”Zamka dve zarade: zašto roditelji u porodicama srednje klase finansijski propadaju“. Kad su ona i njena æerka, inaèe finansijski konsultant, poèele da pišu tu knjigu, one su pokušavle da pronadju odgovore na izvesna pitanja: zašto toliko veliki broj Amerikanaca ima problema da sastavi kraj sa krajem, zašto je dug kreditnim karticama tako veliki, zašto se tako malo uštedi, zašto milioni majki idu na posao i rade prekovremeno?

“Ispostavilo se da pišemo knjigu o pomaku do kojeg je došlo tokom poslednje generacije. Knjiga poèinje periodom kad sam ja rodila moju æerku poèetkom sedamdesetih. U njoj se poredi kako je to izgledalo imati porodicu sedamdesetih u odnosu na period 2000.godine kad je moja æerka dobila bebu. Uporedile smo proseèni lièni dohodak porodica tada i sada. Kao uzorak smo uzele, kako smo verovale, najuspešniju porodicu: mamu tatu i dvoje dece”.

Medjutim, mada je tipièna porodica iz sedamdesetih godina prošlog veka imala manje prohode no današnja porodica u kojoj zaradjuju oba roditelja, ona je zapravo imala više novca na raspolaganju. Profesor Voren kaže da nije teško gde ovi roditelji koji rade troše ono što bi trebalo da bude ekstra zarada:

“Kad zadovolje èetiri osnovne stvari, hipoteku na kuæu, zdravstveno osiguranje, drugi automobil za mamu kako bi mogla da ide na posao i zabavište ili produženu nastavu za decu, oni imaju manje novca da potroše danas no prodica pre jedne generacije koja je zapravo imala jedan prihod”.

Profesor Voren veruje da su dodatni troškovi za ove osnovne potrebe, a ne preterano trošenje na bespotrebne stvari uzrokovale finansijsku krizu za mnoge današnje porodice sa dva prihoda. Advokat koji se bavi bankrotstvom, Èarls Juntikka se slaže. On kaže da njegovi klijenti nisu finansijski neodgovorni ljudi.

“To je neka vrsta mita, da ovi ljudi kupuju puno nepotrebnih stvari. Takvi verovatno èine manje od 5 posto bankrostava. Devedeset pet posto su sluèajevi ljudi koji su ili nezaposleni ili bolesni i ne mogu da rade ili ljudi sa poslovima koji su jednostavno prenatrpani porodiènim odgovornostima“.

Uobièajena greška njegovih klijenata, kaže Juntika, je da se suviše oslanjaju na kreditne kartice.

“Veoma je veliki izazov kad nemate za kiriju ili deèje školovanje da pozajmite od kreditne kartice. Ako nemate novac da date deci za školu, potrošite na karticu 300 ili 400 dolara i to èinite mesec za mesecom, godinu za godinom, verovatno veæ imate dug od 5 do deset hilajda dolara”.

Pomenuta knjiga ”Zamka dve zarade: Zašto roditelji srednje klase finansijski propadaju“, predoèava izvesni broj tužnih primera i statistika koje treba isprièati jer, kao što Elizabet Voren kaže, porodice treba da su na oprezi. Finansijske nevolje prete ne samo porodiènom budžetu veæ i braku. Profesor Voren istièe da u veæini sluèajeva da che muž i žena, ako izbegavaju bacanje krivice jedno na drugo i saradjuju, time verovatnije izbeæi pad u ovu zamku finansijske katastrofe.

XS
SM
MD
LG