Linkovi

Interpol i nova tehnologija - 2003-11-20


Policijski funkcioneri iz celog sveta sastali su se ove nedelje u Njujorku radi razgovora o tome kako najbolje razmenjivati informacije u borbi protiv terorizma. Kako izveštava dopisnik Keri Šeridan, nova tehnologija omoguæiæe policajcima da u trenutku hapšenja saznaju da li je uhapšena osoba tražena u nekoj drugoj zemlji.

Grad Njujork biæe prvi koji æe imati pristup interpolovoj medjunarodnoj banci podataka o kriminalcima. Ta banka, zvana I-247, sadrži fotografije, otiske prstiju i liène podatke o kriminalcima iz 80 zemalja. Direktor Interpola Ronald Nobl, kaže da æe najsavremenija tehnologija pružiti njujorškim policajcima nevidjenu prednost u borbi protiv teroristièkih aktivnosti:

”Uskoro, svaki njujorški policajac moæi æe da kontaktira obaveštajno odeljenje njujorške policije, koje æe imati direktan pristup interpolovoj bazi podataka, kako bi proverio da li je neka osoba pod istragom ili neko ko je upravo zaustavljen na ulici, poznat ili tražen u nekoj zemlji.“

Funkcioneri Interpola izražavaju nadu da æe do juna policije u 181 zemlji, koliko ih je uèlanjeno u tu organizaciju, imati pristupa bazi podataka. U Sjedinjenim Državama, njujorška policija æe prva isprobati novi sistem. Èim poèetne teškoæe budu prevazidjene, pristup æe se proširiti na svih 50 saveznih država. Komesar Policije grada Njujorka, Rej Keli, rekao je da su posle teroristièkih napada 11. septembra 2001. godine policijski funkcioneri shvatili koliko je važno da budu u stanju da proveravaju postojanje policijskih dosijea sumnjivih u drugim zemljama:

”Nikada nismo bili toliko organizovani da do kraja sprovodimo prikupljanje i analizu informacija potrebnih za spreèavanje kriminalne i teroristièke aktivnosti. Potrebna nam je nova perspektiva i nov metod reagovanja na pretnje u ovim burnim vremenima.“

Pored ovoga, Interpol je objavio promenu naèina na koji se do sada sastavljao spisak najtraženijih lica u vezi sa terorizmom, svuda u svetu. Od sada, crvenim znakom biæe obeležena sva lica osumnjièena za pripadništvo nekoj teroristièkoj grupi, dok su ranije takvo obeležje dobijali samo oni koji su veæ optuženi za ubistvo, napad ili zaveru. Zvaniènici Interpola kažu da je promena sprovedena zato što se u sve veæem broju zemalja pripadništvo nekoj teroristièkoj grupi smatra za krivièni prestup. U ovom trenutku, u interpolovoj bazi podataka nalaze se imena hiljadu i 400 osoba osumnjièenih za veze sa teroristièkim aktivnostima.

XS
SM
MD
LG