Linkovi

Švarcenegerove šanse za uspeh - 2003-11-18


Republikanac Arnold Švarceneger uskoro æe se naæi oèi u oèi sa skupštinom i senatom države Kalifornije kojima dominiraju demokrate. Èak je i dosadašnji guverner, demokrata Grej Dejvis, imao teškoæa u premošæavanju jaza izmedju njega i zakonodavaca dok je država srljala sve dublje u finansijsku krizu. Džoel Foks, politièki konsultant u Švarcenegerovoj ekipi koja je vodila kampanju, kaže da je izbor novog guvenera izraz pobune glasaèa:

”Ljudi su bili nezadovoljni pravcem kojim je išla Kalifornija. Želeli su promene. Nekoga ko æe da rasèisti sav taj ekonomski haos, ko bi umeo da rukovodi. Mislim da æe sa novim guvernerom to i dobiti,“ rekao je Džoel Foks.

Obe strane se slažu da se medju probleme Kalifornije ubrajaju polarozovano zakonodavno telo, umrtvljena privreda - što je smanjilo priliv u državnu kasu - i rashodi koji su mnogo veæi od prihoda. Dugogodišnji politièki strateg, demokrata Džo Serel, vidi izbor novog guvernera u manje pozitivnom svetlu, a više kao izraz nezadovoljstva dosadašnjim guvernerom Dejvisom:

”Èinioci koji su uticali na to su netrpeljivost velikog broja ljudi prema guverneru, zbog ogromnog budžetskog deficita, i pojava veoma popularnog kandidata u liku Arnolda Švarcenegera. Ne želim da omalovažavam,” kaže Džo Serel, ”ali oni nisu glasali za Arnolda Švarcenegera, veæ za terminatora.“

Kada je bivša zvezda filmova o terminatoru, Arnold Švarceneger, položio zakletvu rekao je da je njegov izbor bio izraz poverenje glasaèa. Demokratski zakonodavac Mark Ridli-Tomas jedan je od onih koji ne gaje to poverenje. Ovaj bivši odbornik gradske skupštine Los Andjelesa sada je poslanik donjeg doma kalifornijske skupštine, u kojoj zastupa deo grada sa velikim procentom manjinskog stanovništva. Ridli-Tomas kaže da æe novi guverner vrlo brzo uvideti da je Sakramento grad veoma razlièit od ostatka države:

”Postoji èitav niz ogranièenja i zabrana pod kojima operišemo, sistem provere i ravnoteže, èega nema u privatnom sektoru. Faktor uveæanja je prilièno intenzivan,“ kaže on.

Novi guverner moraæe da bude malo politièar, a malo psiholog - kaže analitièar Roderik Kivit, politikolog na Kalifornijskom instituitu za tehnologiju. On kaže kako ankete pokazuju da se glasaèi èesto prepuštaju nerealnim oèekivanjima:

”Skoro svaka anketa pokazuje da, ako postavite ljudima uopštena pitanja: da li je državni aparat preglomazan i, da li su porezi preveliki - svi æe odgovoriti sa da. Ali kada ih pitate o pojedinaènim troškovima - na primer: da li troši previše ili premalo na policiju i vatrogasne službe - ini kažu da je bolje trošiti više na njih.“

Kivit dodaje da glasaèi slièno reaguju na pitanja o školstvu i drugim službama.

Republikanski politièki strateg Alan Hofenblum kaže da æe, u kratkoroènom smislu, demokrate u Sakramentu pokušavati da saradjuju sa popularnim novim guvernerom jer æe, u protivnom, biti optuženi za koèenje reformi. ”Demokrate u Sakramentu shvataju to,“ kaže on, ”tako da æe biti izloženi snažnom pritisku da se nagode oko ovih ozbiljnih problema.“

Politièki analitièar Šeri Bebiè Džefi, sa Univerziteta južne Kalifornije, smatra da æe novi guverner kao medijska zvezda privuæi veæu pažnju na Sakramento, što bi moglo da mu pomogne:

”Mislim da, u kratkoroènom smislu, Švarceneger ima prilièno velike šanse da se izbori za neke konsenzuse u Sakramentu jer je pobedio sa velikom prednošæu,“ kaže ona. ”Ovoga puta i medjunarodni mediji æe pratiti svaki njegov korak, a poslanici su dovoljno pametni da to shvate. Oni neæe želeti da budu predstavljeni kao negativci. Kada problemi postanu specifièniji, kada bude objavljen budžet, tada bi moglo da dodje do nesuglasica, naroèito ako novi guverner bude poèeo da kreše socijalne programe koji su od kritiène važnosti za demokratske poslanike.“ Šeri Bebiè Džefi dodaje da bi to moglo da oznaèi kraj medenog meseca za novog guvernera Kalifornije.

XS
SM
MD
LG