Linkovi

Demokratija dolazi na Bliski istok - 2003-11-17


Demokratija æe doæi na Bliski Istok rekao je državni sekretar Kolin Pauel, jer tamošnji narodi oseæaju “vetrove promena”. “Diktatori i despoti mogu da izgrade dovoljno visoke zidove protiv drugih vojski” -- takoðe je izjavio Kolin Pauel, “ali ne toliko visoke da zaustave vetrove promena”. Zemlje na Bliskom Istoku suoèene su sa velikim brojem izazova, rekao je Kolin Pauel u svom govoru održanom 10. novembra,. To pored ostalog znaèi obezbeðivanje slobode i jednakosti za sve, ukljuèujuæi žene, zatim borbu protiv terorizma, kao i sprovoðenje zdravstvenih, obrazovnih i privrednih reformi. Pored napora za uspostavljanje demokratskih vlada u novo-osloboðenom Iraku i Avganistanu, državni sekretar Pauel je ukazao na nedavne izbore u Jordanu, novi ustav Katara, proširivanje prava glasa u Omanu, demokratski izabrani parlament u Bahreinu i sve jaèi višestranaèki sistem u Jemenu.

Dramatiène promene se dogaðaju i u Iranu. Nema nikakve sumnje da Iranci žele da povrate svoju slobodu, rekao je Kolin Pauel. Nastavlja se borba izmeðu onih koji žele da Iran ostane zaglibljen u nasilju i korupciji i onih koji žele da to bude savremena država. Dodeljivanje Nobelove nagrade za mir iranskoj državljanki, Širin Ebadi znak je težnje širom Irana za društvenim promenama. Kako je istakao Kolin Pauel, “kada se Širin Ebadi vratila kuæi sa Nobelovom nagradom, desetine hiljada Iranaca je došlo da je pozdravi”. Despoti koji upravljaju Iranom, rekao je Pauel, shvataju kakvu pretnju predstavljaju takva okupljanja.

“Uskogrudi iranski klerici znaju šta to znaèi. Treba li da se zbog toga zabrinu? Da li posle noæi sviæe dan?” rekao je Kolin Pauel.

Prema njegovim reèima: “Vladari nedemokratskih društava u islamskom svetu imaju samo dva izbora: da povedu ka demokratskim promenama ili da ih te promene unište ili ostave za sobom. Nadamo se, zarad njihovih naroda, da æe napraviti pravi izbor”.

XS
SM
MD
LG