Linkovi

Nova politièka inicijativa SAD u Iraku - 2003-11-14


Dok se napadi na okupacione snage u Iraku neprestano pojaèavaju, Sjedinjene Države su zapoèele novu inicijativu za ubrzani transfer uprave u ruke Iraèana. Izveštava saradnik Glasa Amerike Nik Simion.

Posle na brzinu sazvanog sastanka u Beloj kuæi, predsednik Buš je poslao svog izaslanika Pola Bremera natrag u Irak, sa novim zadatkom obrzavanja procesa tranzicije vlasti:

”Ambasador Bremer vraæa se sa mojim instrukcijama natrag kako bi razgovarao sa vladajuæim savetom o razvoju strategije,“ rekao je predsednik Buš.

Prema toj strategiji, Irak bi do sredine decembra trebalo da podnese plan za izradu nacrta novog ustava i održavanje izbora, ali bi taj proces mogao da potraje godinama. S obzirom na nivo i osmišljenost napada na koalicione trupe, državni sekretar Kolin Pauel samo što nije rekao da sadašnji plan neæe biti moguæe sprovesti u delo:

”Što se tièe vremena potrebnog za pisanje ustava... ako treba izborima odrediti ko æe da bude u komisiji za pisanje ustava, to bi moglo da potraje mnogo duže nego što mislimo da bi trebalo,“ rekao je Pauel.

Umesto toga, sada se razmatra moguænost održavanja izbora za novu vladu, možda u junu, posle èega bi to privremeno telo moglo da izradi nacrt ustava. U medjuvremenu, koalicione trupe sprovode operaciju nazvanu ”Gvozdeni èekiæ“ u pokušaju suzbijanja sve žešæih napada pristalica Sadama Huseina.

XS
SM
MD
LG