Linkovi

Džordž Robertson o Kosovu: Standardi prije statusa - 2003-11-13


Odlazeæi generalni sekretar NATO-a Džordž Robertson, uèestvovao je prije dolaska u Vašington, na 49. godišnjem zasijedanju parlamentarne skupštine NATO, u Orlandu. U eksluzivnom razgovoru za Glas Amerike, Robertson je ocijenio da se situacija na Balkanu stalno poboljšava. Upitan o rješenju konaènog statusa Kosova i uopšte uticaju tog pitanja na susjedne zemlje u regionu, generalni sekretar NATO-a je odgovorio:

“Trebalo bi govoriti o standardima, koji bi trebalo da budu dostignuti prije nego budemo mogli da kažemo nešto o konaènom ili bilo kakvom statusu Kosova. Sada nismo u fazi pregovora o ustavnoj buduænosti Kosova, jer ono o èemu je potrebno razgovarati, o èemu bi Beograd i Priština trebalo da razgovarauju i o èemu bi trebalo da se saglase je – recimo - snadbijevanje elektriènom energijom, transport, povratak izbjeglica i druga životna, elementarna pitanja za stanovnike Kosova. Rekao sam to na Kosovu, i to ponavljam: Ne može se živjeti od ustava. Stoga narod Kosova oèekuje od svojih lokalnih lidera da riješe neka od najosnovnijih životnih pitanja i èijim æe se rešavanjem na kraju doæi i do pitanja konaènog statusa“.

Na pitanje da li bi, u sluèaju da NATO napusti BiH do 2004., snage Evropske unije bile spremne da preuzmu misiju, Robertson kaže:

“Nije donijeta odluka o okonèanju misije SFOR-a ili odlasku NATO-a iz Bosne i Hercegovine. Ali i ako se to desi to bi znaèilo da je bilo koja druga organizacija, ukljuèujuæi i Evropsku uniju, spremna i jaka da odgovori tom zadatku. Razgovore o tome æemo nastaviti, posebno sa vladom BiH koja mora da bude ukljuèena u te razgovore kako bi se osiguralo da imamo stalno prisustvo – jer je sve to relevantno i važno za zemlju koja uspostavlja multietnièku demokratiju”.

Džordž Robertson, za Glas Amerike kaže i da su problemi na jugoistoku Evrope, po njegovom mišljenju stvar prošlosti:

“Jugoistoènu Evropu vidim kao dio rješenja, a ne problem. Vidimo snage iz zemalja jugoistoène Evrope koje saraðuju sa NATO-m u mirovnim operacijama u inostranstvu. Nadam se da æe se to nastaviti i ubuduæe. To je dio svijeta koji je imao koristi od NATO-a i meðunarodne zajednice, i sada je vrijeme da daju nešto zauzvrat, da doprinosu drugim podruèjima kojima je potrebna njihova ekspertiza, iskustvo i vojnici“.

XS
SM
MD
LG