Linkovi

Iranci žele demokratiju - 2003-11-12


Širom severene Afrike i na Bliskom Istoku, ljudi zahtevaju da autoritarna uprava ustupe mesto demokratiji i poštovanju ljudskih prava. Predsednik Džordž Buš je rekao da bi vlade na Bliskom istoku trebalo da shvate tu poruku.

“ Pošto je region Bliskog istoka zahvaæen promenama, oni koji su na vlasti trebalo bi da se zapitaju: da li æe biti zapamæeni kao lideri koji se protive reformama ili koji predvode u sprovodjenju reformi? Zahtev za demokratskim promenama u Iranu je snažan i ima široku podršku, kao što se to oèigledno pokazalo prošlog meseca kada su se hiljade Iranaca okupile da izraze dobrodošlicu dobitnici Nobelove nagrade za mir, Širin Ebadi. Režim u Iranu mora da uzme u obzir zahteve iranskog naroda, ili izgubi svoju legitimitet.”

Širin Ebadi govori u ime mnogih Iranaca kojima je dosta represivne uprave muslimanskog sveštenstva. Jedna od prvih žena - sudija u Iranu bila je primorana da se povuèe sa tog položaja nakon što je ekstremni muslimanski režim preuzeo vlast 1979. godine. Kao istaknuti branilac ljudskih prava Ebadi je bila uhapšena 2000. godine. “Imaæemo vladavinu prava u Iranu onog dana kada se prema ženama bude postupalo kao prema muškarcima, u skladu sa zakonom”, rekala je ona.

Demokratija u Iranu, naglasio je predsednik Buš, odraziæe ponosnu istoriju i kulturu te zemlje. Predsednik je dodao da æe SAD, podrškom pravima i težnjama Iranaca i drugih naroda na Bliskom istoku, doprineti da se obezbedi mir i prosperitet celog regiona.

“Prema tome, SAD su usvojile novu politiku -- strategiju slobode na Bliskom istoku. Ta ista strategija nalaže istrajnost, energiju i idealizam, koju smo pokazali i ranije, i koja æe pokazati istovetne rezultate. Kao i u Evropi i Aziji i u svakom drugom regionu sveta, unapredjenje slobode vodi ka miru.”

Predsednik Buš je potvrdio da su u prošlosti SAD i druge demokratske zemlje napravile ozbiljnu grešku prihvatajuæi i prilagodjavajuæi se nedostatku slobode na Bliskom istoku. Takvi kompromisi su se pokazali neuspešnim zbog toga što, kako je rekao predsednik Buš “ stabilnost ne može biti kupljena na raèun slobode.”

XS
SM
MD
LG