Linkovi

Buš dodelio najviše amerièko civilno priznanje Džordžu Robertsonu - 2003-11-12


Predsednik Buš je dodelio najviše amerièko civilno priznnaje generalnom sekretaru NATO-a, Džordžu Robertsonu, koji su povlaèi sa te funkcije. Iz Bele kuæe javlja novinarka Glasa Amerike Pola Vulfson:

Predsednik Buš je izjavio da Medalja slobode koja je dodeljana Džordžu Robertsonu predstavlja odgovorajuæe priznanje za èoveka koji se nalazio na èelu NATO-a u najosetljivijem razdoblju u istoriji tog saveza.

”Naš savez se i dalje suoèava i bori sa pretnjama miru, prosperitetu i slobodi. Robertsonovo vodjstvo je bilo od suštinskog znaèaja za pobede ostvarene u toj borbi.“

Predsednik Buš je takodje ukazao da je NATO transformisan tokom mandata Džordža Robertsona, koga je nazvao strpljivim, odluènim liderom èije umeæe i talenat su tokom protekle 4 godine omoguæili mnoga ostvarenja. Amerièki predsednik je izjavio da je Robertson adekvatno odogvorio kritièarima NATO-a koji su tvrdili da je savez orudje preostalo iz hladnog rata i da je postao nepotreban posle pada Sovjetskog Saveza. Prema Bušovim reèima, NATO se danas širi i preuzima nove izazove.

”Neki su se svojevremeno pitali da li NATO može da odgovori na nove pretnje 21. veka. Danas snage NATO-a se bore protiv terorizma u Avganistanu i podržavaju jednu multinacionalnu diviziju u Iraku.“

Ovo nije bio prvi put da je Medalja slobode dodeljna jednoj stranoj liènosti: nju su veæ dobili bivši južnoaftrièki predsednik Nelson Mandela i bivši èeski predsednik Vaclav Havel. Džordž Robertson je izjavio da èinjenica da je i njemu dodeljeno to priznanje obeležava važan presedan.

”Mislim da sam prvi Škotlandjanin koji je primio to najviše civilno odlikovanje SAD i time se vrlo ponosim.“

Sveèanost dodele Medalje slobode održana je juèe, tokom poslednje posete Džordža Robertsona Vašingtonu u svojstvu generalnog sekretara NATO-a. On se sa te dužnosti povlaèi iduæeg meseca.

XS
SM
MD
LG