Linkovi

Džozef Sigel: Kako poèeti dijalog o kljuènim spornim pitanjima - 2003-11-10


DŽ.S.: “Poèetna faza pregovora èesto ima za cilj nalaženje najnižeg zajednièkog imenitelja. Nalaženje minimalnog zajednièkog interesa, koji æe poslužiti kao prvi korak ka izgradnji meðusobnog poverenja i otvorenosti za proširivanje dijaloga i rešavanje dubljih spornih pitanja. Lakše je razgovarati o praktiènim životnim pitanjima èije rešavanje donosi obostrane pozitivne rezultate. Mnogo je teže razgovarati o pitanjima kao što su istorija etnièkog sukoba. Svaka strana èesto smatra da jedino ona zna istorijske èinjenice i da je jedino ona bila izložena nepravdi. Stoga želi da nametne i svoju verziju dogaðaja, što postaje prepreka jaèanju dijaloga.”

J.J.:Da li je za te razgovore potrebna bolja priprema?

DŽ.S.: “U stvari, protekli period od 1999. naovamo, poslužio je da se donekle smire strasti. U meðuvremenu, albanska strana je pokazala da može da opstane ekonomski, socijalno, kulturno, donekle i politièki samostalno. U Srbiji je za to vreme došlo do znatnog demokratskog napretka. U tom periodu je bilo dovoljno vremena za pripreme za otvaranje dijaloga. Mislim da dalje odlaganje nije poželjno. Veæ se vide znaci nezadovljstva kod kosovskih Albanaca, koji poèinju da sumnjaju da je meðunarodna zajednica neutralan posrednik u tom procesu. I ukoliko poènu da veruju da njihove težnje i potrebe neæe biti uzimane u obzir, sve æe više smatrati da treba da preuzmu situaciju u svoje ruke. A to ne može da bude dobro.” J.J.: Srpsko stanovništvo se teško miri sa idejom da Kosovo ne bude deo Srbije. Da li je to nepremostiv problem?

DŽ.S.: “Nije lako prilagoditi se tome. No, to je više pitanje percepcije, a ne suštinske životne promene. U Srbiji se zbog toga ništa ne menja u domenu ekonomije, liènih sloboda, funkcionisanja vlasti. Ne želim da omalovažim pitanje nacionalnog autoriteta, ali podsetio bih na sluèaj Istoènog Timora. Njegovo otcepljenje nije pretstavljao neki važan ekonomski ili politièki gubitak za Indonežane. No, morali su da se odreknu kontrole nad ostrvom i to im je teško palo. To je jednostavno deo ljudske prirode. Meðutim, uz malo diplomatije i meðunarodne podrške, Srbi bi mogli da uvide da bi održavanje dobrih odnosa sa Kosovom moglo da im obezbedi znatno veæi uticaj nego što smatraju. U stvari, otvaranje dijaloga i napredovanje u tom dijalogu, moglo bi da donese i jednoj i drugoj strani samo dobitak. Naravno, pod uslovom da odluèe da se tome i posvete.”

XS
SM
MD
LG