Linkovi

The Matrix Revolutions - 2003-11-09


"THE MATRIX" je, iluzija, virtuelna stvarnost, koju su stvorile inteligentne mašine, koje vladaju tako što ljude drže kao kao živi izvor energije. Meðutim, nekolicina slobodnih ljudi je jedina nada za oslobodjenje ljudske rase. Nio predvodi tu nekolicinu, ali predstoji konaèni obraèun sa mašinama, koje predvodi agent Smit:

Agenta Smita tumaèi Hugo Viving, dok Nia igra Kijanu Rivs:

“Ovo je skoro stereotipna uloga mitskog heroja, put samosaznanja i žrtve koja vodi obnovi društva“.

Keri En Mos tumaèi Trinity, Niovog saborca i ljubavnicu. Mos smatra da je èak i za same glumce bilo teško da razumeju slojevitiost filosofije koja vodi prièu.

“Ako pokušate da razumete sve, propuštate mnogo toga, jer je veliki deo filma u otvorenosti uma i u oseæanju. Film je veoma intelektualan, ali u isto vreme i oseæajan, jer direktno pogaða srce i dušu”.

Kijanu Rivs kaže da publika može da oèekuje kraj prièe, ali sa nekim pitanjima koja ostaju otvorena.

“Sama osnova filma, pitanja koja se postavljaju o stvarnosti, uzrocima i posledicama, sudbini, životu i odlukama... To je više nego dovoljno provokativna osnova, i nadam se da smo ponekada neka od tih pitanja obradili na zabavan naèin. Ova pitanja nemaju odgovor, ali odgovor može da se traži ili odgovori postoje, ali do njih morate da dodjete sami“.

Lorens Fišborn, koji tumaèi Morfeusa, vernog sledbenika Nia, smatra da u filmu postoji religiozni aspekt.

“To je veoma jasno i to u prva dva filma, možete da tumaèite kako vam drago. Ali za ovaj nastavak, po meni taj aspekt je najvažniji: religiozni simbolizam, filosofija i sliène ideje -- to su teme koje su nedostajale u akcionom žanru“.

Naravno u "THE MATRIX REVOLUTIONS", Monika Beluèi i Džada Pinket Smit koje smo kao Persefonu i Niobu upoznali u prethodnom filmu. Od novih likova treba izdvojiti Zi, koju tumaèi Nona Gej, æerka pokojnog Marvina Geja i Meri Alis koja umesto pokojne Glorije Foster tumaèi ulogu Proroèice. THE MATRIX REVOLUTIONS jedan je od najskupljih projekata u istoriji kinematografije, buduæi da je nominalni budžet iznosio 110 miliona dolara, a da je cifra znatno premašena u fazi post-produkcije. Film je sniman naporedo sa prethodnim nastavkom u Kaliforniji i u Australiji.

XS
SM
MD
LG