Linkovi

10.novembra 1775. osnovan odred marinaca SAD - 2003-11-07


10. novembra 1775. tadašnji Kontinentalni Kongres osnovao je korpus marinaca SAD.

Prema osnivaèkom aktu, marinci se rasporedjeni na brodovima amerièke mornarice kao strelci. Njihov posao je bio da se uspnu na vrh jedne od viših taèaka na brodu i da sa njih gadjaju posadu, a posebno oficire neprijateljskih brodova. U sluèaju da su brodovi dovoljno blizu, marinci mogu da uskoèe u neprijateljski brod i da pokušaju da ga zauzmu. Pored toga, osnivaèki akt precizira da marinci treba da nadziru disciplinu na brodovima i da znaju veštine mornara. Marinci su prvi put ”nastupili“ u martu 1776. kada su uspešno predvodili napad na Bahamska ostrva, tada pod britanskom kolonijalnom upravom. Od tada, marinci su se borili u gotovo svim ratovima i vojnim akcijama u kojima su uèestvovale SAD. Marinci takodje obezbedjuju amerièke diplomatske misije i vojne baze po svetu, kao i Belu kuæu, gde su i èlanovi poèasne straže.

XS
SM
MD
LG