Linkovi

Samit Evropske unije i Rusije - 2003-11-06


Ruski predsednik, Vladimir Putin i lideri Evropske unije, obeæali su da æe ojaèati veze i saraðivati na stabilnosti i bezbednosti Evrope.

Samit je protekao bez problema, i funkcioneri Evropske unije i Rusije dogovorili su se o jaèanju dijaloga i saradnje. Potpisali su dve zajednièke deklaracije u kojima su naveli da æe uložiti veæe napore za rešenje politièkih i bezbednosnih pitanja. U deklaracijama je takoðe izneto da bi se do kraja iduæe godine, uspešno mogli okonèati pregovori o prijemu Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju. Takoðe su potvrdili da su spremni da ispitaju uslove ukidanje viza. Tokom samita, takoðe se razgovaralo o posledicama širenja Evropske unije na Rusiju. To je bio poslednji sastanak pre nego što se maja iduæe godine osam bivših sovjetskih satelita pridruži Evropskoj uniji. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku, Havijer Solana, rekao je da æe, u trenutku održavanja narednog samita, Evropska unija imati 25 èlanica i novi Ustav:

” Bez svake sumnje, to æe dati znaèajan podsticaj odnosima izmeðu Evropske unije i Ruske federacije. Tada æe biti više èlanica, Ustav æe biti usvojen, tržišta æe biti otvorenija, i saradnja æe se poveæati meðu nama. Zbog toga, iduæi samit æe biti važniji od sadašnjeg. “

Predsednik Putin je branio ruske akcije u Èeèeniji, i optužio meðunarodne teroriste za nastavljanje tamošnjeg nasilja. Dodao je da kritièari ruske vojske u Èeèeniji imaju dvostruke standarde, jer u nekim zemljama oštro osuðuju teroriste, dok to ne èine u vezi sa Èeèenijom. Putin je takoðe odbacio kritiku da su akcije Kremlja u vezi sa naftnim preduzeæem Jukos, i hapšenjem njegovog bivšeg direktora, Mihaila Hodorkovskog bile politièki motivisane. Dodao je da su optužbe o malverzacijama i izbegavanju plaæanja poreze protiv Hodorkovskog bile : ” zasnovane na èinjenici da želimo da uvedemo red u vladu, da bi svako živeo shodno zakonu, i da bi smo se borili protiv korupcije. “ ... Italijanski premijer, Silvio Berluskoni, koji je bio domaæin sastanka, rekao je da je jedna od tema razgovora sa Putinom bio i meðunarodni terorizam, i da su se obe strane saglasile sa potrebom da se što pre obnovi suverenitet Iraka.

XS
SM
MD
LG