Linkovi

Ponuðena nagrada za otkrivanje kreatora kompjuterskih virusa - 2003-11-06


Majkrosoft, najveæi proizvoðaè kompjuterskog softvera na svetu, objavio je program za dodeljivanje nagrada u ukupnoj vrednosti od 5 miliona dolara za hvatanje i sudjenje osobama koji šalju opasne ”crve“ i viruse preko Interneta. Kako izveštava Ken Švarc, Majkrosoft je udružio snage sa organima reda i zakona u borbi protiv sajber-kriminala.

Majkrosoft je ponudio nekoliko novèanih nagrada pošto su destruktivni kompjuterski programi - takozvani ”crv "M-S Blast-A" i virus "SoBig", napali milione kompjutera u domovima i poslovnim firmama u Americi, poèetkom ove godine. Jedan od potpredsednika kompanije Bred Smit, rekao je da je slanje kompjuterskog virusa veoma ozbiljan zloèin, a ne tinejdžersko ludiranje.

”To su ozbiljna nedela koja remete živote istinskih ljudi. To utièe na svakog korisnika Interneta - kompanije, vladine službe, škole i porodice u njihovim domovima.“

Zvaniènici procenjuju da su virusi koštali kompanije na milijarde dolara u izgubljenim poslovima. Napad preko kompjutera može da ima i mnogo ozbiljnije posledice, kada su ugroženi sistemi bolnica ili policije. Program dodele nagrada, Majkrosoft sprovodi u saradnji sa Federalnim istražnim biroom ili FBI-jem i Tajnom službom, a buduæi da kriminal preko Interneta ne poznaje granice, ukljuèena je i meðunarodna policija ili Interpol. Direktor odeljenja za informatiku i tehnološke sisteme pri Interpolu, Piter Nevit, kaže da sajber-kriminal postavlja nove zadatke pred èuvare zakona koji deluju uglavnom na tradicionalan naèin.

”Kriminalci koji èine takva nedela kao što je slanje virusa, èesto to rade u bezbednosti, u sosptvenim zemljama, sigurni da æe virus pogoditi one koji su veoma daleko.“

Jedan od potpredsednika Majkrosofta Bred Smit veruje da æe ponuðene nagrade imati efekta u borbi protiv organizovanog kriminala.

”Potrebni su nam ovakvi koraci da bismo ohrabrili ljude da se pojave i da nam daju informacije. Mi naprosto ne možemo da dozvolimo da se takvi kriminalci kriju iza svojih kompjuterskih monitora.

Majkrosoft i zvaniènici agencija sa kojima ova kompanije saraðuje kažu da ko god ima neke podatke o ljudima koji šalju viruse preko Interneta, može da kontaktira lokalnu policiju ili predstavništvo Interpola. Detalji se nalaze na veb adresi: www.interpol.int

XS
SM
MD
LG