Linkovi

Umetnost pomaže deci da se oporave od šoka - 2003-11-05


Osamnaestogodišnja Nermina Nuhodžiæ je fotograf iz Sarajeva. Deo detinjstava proživela je u ratu. U samo dve noæi izgubila je dvadeset dva bliska roðaka. Nermina sada provodi dane slikajuæi ljude i prizore u Sarajevu. Na jednoj fotografiji je starija žena, koja sedi sklupèana na trotoaru i prosi. Pored nje prolaze dve devojke koje nešto veselo æaskaju i stièe se utisak da staricu ne primeæuju. Iako su Nerminine fotografije, kako sama kaže, spontane, jasno se uoèava neisprièana prièa o posleratnom oporavku.

“Detinjstvo sam provela u ratu, kao izbeglica u stranim zemljama,“ kaže ona. ”Sada, kad sam se vratatila u Bosnu imam oseæaj da ljudi ne znaju kako su deca preživljavala rat i odrastala u njemu. U stvari imam utisak da nikoga i nije briga“

Kolekcija Nermininih, crno-belih fotografija izložena je u na njujorškoj izložbi pod nazivom ”Post-šok: Umetnost i seæanja na odrastanje u periodu posle rata. Elena Haviv predvodi obrazovni kreativni program koji ima za cilj da podstakne decu da kreativno izraze svoja oseæanja. Ona kaže da su joj, kada je program pokrenut pre dve godine u Sarajevu, dolazila deca sa molbom da prièaju o onome šta su preživela. Žalila su se da niko ne želi da èuje šta oni oseæaju i pomogne im da ostave po strani prošlost i poènu da razmišljaju o buduænosti.

Deo projekta fokusiran je na zapise osam tinejdžera iz naselja Lukavica u Sarajevu. Kejt Èamli, koja vodi program u Lukavici, kaže da svi zapisi imaju nešto zajednièko.

”Usamljenost, oseæaj odbaèenosti i košmar u glavi o tome šta oèekivati od života prisutni su u svakom od zapisa,“ kaže gospoða Èemli.

Na izložbi u Njujorku, pored radova dece i tinejdžera iz Bosne, predstavljeni su i radovi mladih Njujorèana koja se oporavljaju od posledica tetoristièkih napada na Svetski trgovinski centar 11. septembra 2001. Uspostavljen je most izmeðu mladih Sarajlija i Njujorèana koji razmenjuju pisma, prisustvuju debatama na kojima se diskutuje o miru i pohaðaju èasove likovne umetnosti.

Na izložbi je prikazan crtež na kome je radilo nekoliko ðaka. Dva netaknuta tornja Svetskog trgovinskog centra i avion koji pikira na južni toranj. U pozadini je nacrtan par oèiju koje izražavaju paniku, šok, tugu i bes, emocije koje su 11. septembra 2001. preovladavale meðu Njujorèanima.

Mnoga deca kažu da im izražavanje onoga šta oseæaju kroz umetnost i moguænost da vide radove svojih vršnjaka pomaže da vedrije gledaju na buduænost.

XS
SM
MD
LG