Linkovi

Visoki amerièki funkcioner u poseti Beogradu - 2003-11-04


Amerièki državni podsekretar za politièka pitanja Mark Grosman razgovaraæe sa zvaniènicima državne zajednice i srpske vlade o pitanjima od regionalnog znaèaja.

U saopštenju amerièke ambasade tim povodom, kaže se da poseta podsekretara Grosmana regionu naglašava privrženost SAD i njenih meðunarodnih partnera regionalnoj stabilnosti i integraciji Balkana u evroatlansku zajednicu. Grosman æe razgovarati sa šefom diplomatije Goranom Svilanoviæem i sa potpredsednikom republièke vlade Nebojšom Èoviæem, a teme su nastojanja Srbije i Crne Gore da se ukljuèi u Partnerstvo za mir i poslovi koje Beograd treba da završi, pre svega na planu reforme odbrane i saradnje sa Haškim tribunalom.

Pre razgovora sa Grosmanom, šef diplomatije državne zajednice Goran Svilanoviæ izjavio je da æe do kraja ove nedelje sazvati sednicu Nacionalnog saveta za saradnju s Haškim tribunalom posle koje bi trebalo da bude upuæen zahtev predsedniku Tribunala Teodoru Meronu da sluèaj èetiri generala Vojske i policije optužene za ratne zloèine na Kosovu bude prebaèen na domaæe pravosuðe. Ministar Svilanoviæ, meðutim, upozorava da mitinzi podrške generalima Lukiæu i Lazareviæu direktno vode njihovom izruèenju Haškom sudu.

Povodom poèinjenih zloèina na Kosovu, srpsko Ministarstvo pravde dostaviæe šefu UNMIK-a Hariju Holkeriju kopiju sudskih spisa sa dokaznim materijalom o zloèinima nad Srbima u toj Pokrajini. Ministar pravde Vladan Batiæ izjavio je da æe biti dostavljeni i dokazi do kojih su došli Vojno pravosuðe, Vojna obaveštajna služba, Bezbednosno-informativna agencija, policija i Koordinacioni centar za Kosovo. A na osnovu operativnih podataka Bezbednosne informativne agencije, uraðena je knjiga o albanskom terorizmu i organizovanom kriminalu i delovanju Albanske nacionalne armije na Kosovu i Metohiji koju je promovisala srpska Vlada.

XS
SM
MD
LG