Linkovi

Vladimir Putin u poseti Rimu - 2003-11-04


Ruski predsednik, Vladimir Putin, boravi u dvo - dnevnoj poseti Rimu, gde æe se sastati sa papom Jovanom Pavlom drugim, i uèestvovati na samitu Evropske unije i Rusije. Evropski funkcioneri su saopštili da æe izvršiti pritisak na ruskog predsednika da pokaže praviènost u sluèaju najbogatijeg Rusa, Mihaila Hodorkovskog, koji je uhapšen prošle nedelje. Iz Rima izveštava novinarka Glasa Amerike, Sabina Kastelfranko :

Danas æe ruski predsednik, Vladimir Putin, najveæu pažnju posvetiti rusko - italijanskim odnosima, a sutra æe uèestvovati na samitu o odnosima Rusija i Evropske unije. To æe biti poslednji takav sastanak pre maja iduæe godine, kada se u Evropsku uniju uèlanjuje nekoliko bivših sovjetskih satelita, ukljuèujuæi Poljsku i Maðarsku.

U juèerašnjem saopštenju, Evropska komisija je navela da æe se najveæa pažnja posvetiti privrednim odnosima i pitanjima bezbednosti, ukljuèujuæi izglede Rusije da se pridruži Svetskoj trgovinskoj organizaciji i moguænosti putovanja izmeðu Rusije i Evropske unije bez viza.

No, Evropska komisija je dodala da æe pokrenuti nekoliko pitanja povezanih sa samom Rusijom, ukljuèujuæi sukob u Èeèeniji, i sluèaj bivšeg direktora naftnog preduzeæa Jukos, Mihaila Hodorkovskog, koji je uhapšen dvadeset i petog prošlog meseca, pod optužbom za malverzacije i izbegavanje plaæanje poreze.

Što se tièe Èeèenije, u saopštenju je ukazano da æe Evropska unija pažnju posvetiti politièkim izgledima za postizanje trajnog mira na tom podruèju, i potrebi da Rusija olakša dopemanje humanitarne pomoæi toj oblasti.

Što se tièe sluèaja Jukos, Evropska komisija je ukazala da æe podsetiti Putina na neophodnost, kako je reèeno, da ruske vlasti pravièno i objektivno primene zakonske propise. U istom saopštenju je navedeno da se optuženima mora omoguæiti odgovarajuæa odbrana.

Kanadski pravnik, Robert Amsterdam, koji zastupa Hodorkovskog, izjavio je juèe u Rimu da æe biti teško obezbediti pravièno suðenje njegovom klijentu :

” U današnjoj Rusiji nema zakona koji garantuje da se neko smatra nevinim sve dok se ne dokaže krivica. A, u stvari, odmah svi smatraju da je neko kriv. Kada se u nižim sudovima potvrdi nevinost, skoro rutinski se ta presuda preinaèuje, posle žalbe. U Rusiji vlada veoma opasna i teška situacija. “

Amsterdam je izneo da je hapšenje bogatog biznismena politièki motivisano. ... Kritièari iznose da su Putinovi saradnici u Kremlju odabrali Hodorkovskog, da bi spreèili njegovo bogaæenje i porast njegove politièke moæi, naroèito njegovu podršku opozicionim kandidatima na predstojeæim izborima za èlanove Parlamenta.

U govoru uoèi polaska za Italiju, predsednik Putin je rekao da ruska vlada jedino pokušava da prieni zakon, zbog èega je uhapsila Hodorkovskog, i da ne želi da se meša u poslovne aktivnosti. Putin je takodje pokušao da ublaži bojazan Evrope da bi to mogao da bude prvi korak ka odustajanju od privatizacije u Rusiji.

Danas æe se ruski lider sastati sa italijanskim premijerom, Silvijem Berluskonijem, a kasnije æe otiæi u audijenciju kod pape Jovana Pavla drugog. Oèekuje se da æe moguæa poseta Jovana Pavla drugog i odnosi izmeðu ruske pravoslavne i rimo - katolièke crkve biti glavne teme razgovora ruskog predsednika u Vatikanu.

XS
SM
MD
LG