Linkovi

SAD obnavljaju pune trgovinske odnose sa Srbijom-Crnom Gorom - 2003-11-04


Državni sekretar Kolin Pauel potvrdio je da su Srbija i Crna Gora ispunile uslove koje je postavio amerièki Kongres, èime je omoguæena obnova normalnih trgovinskih odnosa, nakon decenije kažnjavanja uzrokovanog ratovima na Blakanu. Normalni trgovinski status je ukinut 1992-e, kao odgovor na podršku koju je Miloševiæev režim pružao procesu etnièkog èišæenja i povredama ljudskih prava na tlu Bosne, koje su sprovodile snage JNA i srpske vojske. Ali, kako je rekao portparol državnog sekretarijata Adam Ereli, stvari su se “u osnovi promenile” nakon pada sa vlasti Slobodana Miloševiæa, pre 3 godine:

“Srbija i Crna Gora su prihvatile politiku saradnje i partnerstva sa zemljama u okruženju, kao i sa meðunarodnom zajednicom, a poèele su i sa primenom oštrih mera neophodnih za ekonomsku reformu nakon decenije sankcija, stoga, obnova normalnih trgovinskih odnosa naglašava našu podršku tim reformama i pomoæi æe ekonomski rast.”

Ovakvom odlukom Srbija i Crna Gora su izjednaèene sa svim drugim glavnim trgovinskim prtnerima

XS
SM
MD
LG