Linkovi

EU se ogradjuje od ankete - 2003-11-03


Nalazi Galupove ankete objavljeni su sada u celosti, mada su neki delovi koji se tièu gledištu Evropljana o ratu i posledicama rata u Iraka procureli i bili obelodanjeni prošle nedelje u španskom listu “Pais.“ Anketari su upitali sedam hiljada i petsto gradjana Evropske unije da navedu koje zemlje sa priložene liste od peatnaest zemalja smatraju pretnjom miru u svetu. Pedeset devet odsto anketiranih stavilo je Izrael u tu kategoriju; pedeset tri odsto je uprlo prstom na Sjedinjene Države, Severnu Koreju i Iran, pedeset dva odsto na Irak, a pedeset odsto na Avganistan.

Izraelska vlada je okarakterisala te nalaze kao žalosne i uvredljive. Izraelska vlada okrivljuje za takve nalaze anketare i ukazuje da su evropski mediji jednostranim i emocionalno obojenim izveštavanjem izopaæili borbu Izraela za mir i bezbednost.

Evropska komisija, koja vodi svakodnevne poslove Evropske uniije i koja je sponzor sporne ankete, nastoji da umanji znaèaj anketnih nalaza. Predstavnik Evropske komisije Gerasimos Tomas ustvrdio je da gnev Izraela nije opravdan, ali nije dao nikakvo objašnjenje, osim što je podvukao da nalazi ankete neæe uticati na poliitku Evropske unije. Tomas je predoèio da Evropska komisija nije zadužena za tumaèenje istraživanja javnog mnjenja ili za odredjivanje poliitke na osnovu tih istraživanja. Prema njegovim reèima, nalazi istraživanja su dostupni i mogu se koristiti po nahodjenju.

Italija, koja trentuno predsedava Evropskom unijom, pokušala je taokdje da se ogradi od ankete Evropske komisije i istakla da mišljenje gradjana koji smatraju Izrael pretnjom svetskom miru ne odražava gledište Evropske unije. No, izraeslki ambasador u Italiji Ehud Gol je ukazao u intervjuu rimskom listu “Mesadjero“ da bi rezultat te ankete mogao da ima znaèajne diplomatske posledice. Prema njegovim reèima, sada æe za Evropsku uniju biti mnogo teže da igra ulogu u mapi mira na Bliskom istoku--mirovnom planu u kome je angažvaana sa Sjedinjenim Državama, Rusijom i Ujedinjenim nacijama.

Predstavnik Evropske komisije Tomas odbacio je Golovo stanovište i istakao da Evropska unija ima poverenje svih svojih partnera. Upitan zbog èega palestinska vlada nije bila stavljena na listu petnaest zemalja da bi anketirani izabrali one koje smatraju pretnjom svetskom miru, Tomas je uzvratio da palestinska vlada nije zemlja. Nalazi sporne ankete takodje pokazuju da dve treæine gradjana zemalja Evropske unije veruje da amerièka invazija Iraka nije opravdana i da bi Amerika trebalo da plati raèun za obnovu Iraka.

XS
SM
MD
LG