Linkovi

Amerièka vlada oplakuje pogibiju petnaest amerièkih vojnika - 2003-11-03


Sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je govorio u ime vlade o ovoj krvavoj nedelji. Ramsfeld je u nizu televizijskih intervjua izrazio sauèešæe porodicama poginulih amerièkih vojnika i okarakterisao današnji raketni napad kao nacionalnu tragediju.

“Ovo je nesumnjivo tragièan dan za Ameriku i za te mlade muškarce i žene.“

Rumsfeld je ukazao da su takve tragedije ,nažalost, deo prirode rata.

“ U dugom teškom ratu imaæemo tragiène dane kao što je ovaj. Ali ti dani su neophodni; deo su rata koji je težak i komplikovan.“

Današnji napad na amerièke snage u Iraku je najteži od okonèanja glavnih borbenih operacija u maju. Ramsfeld je tokom intervjua En-bi-siju bio upitan da li smatra da je svrgnuti diktator Sadam Husein još uvek u Iraku i da komanduje otporom koalicionim snagama . Ramsfeld je dao sledeæi odgovor.

“Mislim da je Sadam živ i da je verovatno u severnom Iraku. Smatram da on svakako ima naèina da komunicira, nesavršeno, preko kurira sa nekim drugim ljudima. “

Ramsfeld je naveo da su tri frakcije umešane u nedavne napade: kriminalci, strani teroristi i lojalisti Sadama Huseina. Ramsfeld je, medjutim, naglasio da ce pokušaji ostataka Sadamovog režima da preuzmu vlast propasti.

“Oni pokušavaju da ponovo preuzmu tu zemlju , ali neæe uspeti. Neæe biti ni blizu preuzimanja vlasti.“

Predsednik Džordž Buš je bio na svom ranèu u Teksasu u vreme raketnog napada na dva amerièka transportna helikoptera blizu Bagdada. Njegovo osoblje ga je izvestilo da je jedan helikopter oboren i dostavljani su mu izveštaji o daljem razvoju dogadjaja. Nova naketa amerièkog javnog mnjenja , koju su sprovele novine “Vašington post“ i te-ve mreža Ej-bi-si, pokazuje da je gledište Am,erikanaca o ratu u Iraku podeljeno. Taj rat podžava mnogo više republikanaca nego demokrata. U intervjuu te-ve mreži “Si-bi-es, èlan Predstavnièkog doma i jedan od predsednièkih kandidata deomkratske stranke Rièard Gephart doveo je u pitanje naèin na koji je predsednik Buš vodio rat u Iraku.

“ Predsednik nije vodio taj rat na naèin kome sam se nadao i savetovao ga od samog poèetka. Nije zatražio potrebnu pomoæ od Ujedinjenih nacija, NATO-a i drugih zemalja u svetu. “

Kongresmen Gephart je naglasio da bi vlada predsednika Buša trebalo da uloži veæi napor u pridobijanje zemalja protivnih ratu u Iraku, naroèito Francuske, Nemaèke i Rusije.

XS
SM
MD
LG