Linkovi

2. novembra 1873.  poèela  proizvodnja bodljikave žice - 2003-11-01


2. novembra 1873. jedna fabrika u Èikagu poèela je da proizvodi bodljikavu žicu. Bodljikava žica je bila izum farmera Džozefa Glidena sa ciljem da se bizoni i stoka spreèe da ulaze na njive i uništavaju useve. Bodljikava žica je zauvek promenila izgled amerièkog zapada, zbog toga što je stoka, koja je tada lako rušila drvene ograde, po prvi put spreèena da ulazi na njive. Ranèeri su isprva bili protiv bodljikave žice i zvali je ”Ðavolji konopac“, ali su veoma brzo shvatili njene prednosti. Do 1900. veæina privatnih ranèeva bila je ogradjena bodljikavom žicom.

XS
SM
MD
LG