Linkovi

Softver izraèunava akustiènost prostorija - 2003-11-01


Arhitekte veæ odavno koriste kompjuterske programe kako bi investitorima pokazali kako æe završena gradjevina izgledati. Ali sada se pojavio novi softver koji prikazuje nešto još suptilnije: kakva æe biti akustika odredjene prostorije. Program je u stanju da uzima u obzir sve parametre koji utièu na akustiku - od materijala od koga su izradjeni zidovi, preko podnih i plafonskih pokrivaèa, do nameštaja. Nekada su takvi programi bili retkost, a kompjuteri su nedeljama radili danonoæno da bi izraèunali simulaciju nekog akustièkog prostora - takozvanu auralizaciju.. Danas, obièan leptop kompjuter to može da uradi za nekoliko sati. Oèigledno, arhitekte i gradjevinari koji su gradili koncertne dvorane bili su najviše zainteresovani za takva izraèunavanja. Ali akustika drugih velikih prostorija ne može se zanemariti. Na primer, da je ovakav softver bio dostupan graditeljima vašingtonskog metroa, njegove stanice bi verovatno izgledale drugaèije. Ovako, razglasni sistem u metrou predmet je podsmeha i viceva u humoristièkim TV serijama. Ponekad auralizacija može da posluži da ubedi nepoverljive investitore da neki deo enterijera nije dobar za akustiku, uprkos tome što im se svidja kako izgleda. Medjutim, struènjaci upozoravaju da je novi softver daleko od perfektne analize i da mora biti potpomognut znanjem iskusnih arhitekata i gradjevinara.

XS
SM
MD
LG