Linkovi

Irak neæe biti napušten - 2003-11-01


Kako je predsednik Džordž Buš priznao, novooslobodjeni Irak je “opasano mesto. “ Strani teroristi i ostaci Sadamove stranke Baas i dalje napadaju koalicione vojnike i iraèke civile. Uprkos tome , Sjedinjene Države ili njihovi koalicioni partneri-po reèima predsednika Buša-neæe napustiti iraèki narod.

“Baasisti pokušavaju da izazovu haos i strah jer shvataju da æe im sloobdan Irak uskratiti preterane privilegije koje su imali pod Sadamom Huseinom. Strani teroristi pokušavaju da stvore uslove straha i ustupanja jer strahuju od slobodne i miroljubive države u središtu dela sveta u kome je terorizam našao regrute; te slobode teroristi se plaše najviše. “

Jedan od najvažnijih izazova koaliciji je-kako je ukazao predsednik Buš-da se spreèi priliv stranih terorista iz Sirije, Irana i drugih zemalja.

“Koalicione snage su poveæale pogranièno patroliranje. Sada veæi broj Iraèana patrolira duž granice. Svesni smo da neki žele da udju u Irak da bi napali i izazvali strah i haos zbog èega je važno da se ubrza obuka Iraèana, granièara, da bi mogli da štite vlastite granice.“

Teroristi se oslanjaju na ubijanje nedužnih ljudi da bi ih zastrašili do te mere da izgube snagu volje. No, kako je predsednik Buš naglasio, Sjedinjene Države i njihovi koalicioni partneri neæe izgubiti snagu volje.

“ Oni neæe zastrašiti Ameriku i neæe zastrašiti hrabre Iraèane koji aktivno saradjuju u obezbedjenju slobode svoje zemlje.“

Kako je predsednik Buš predoèio, koalicija æe ostati u Iraku dok ne obavi svoju misiju jer “stabilan , slobodan i pun nade Irak neæe biti odgajalište terora, tiranije i agresije.“

XS
SM
MD
LG