Linkovi

Da li æe bivši pripadnici vojske Sadama Huseina održavati red u Iraku ? - 2003-10-31


Senator Levin, inaèe jedan od glavnih kritièara politike administracije predsednika Buša u Iraku, izjavio je da pomenuta sugestija jednog od èlanova iraèkog Vladajuæeg saveta, zaslužuje da bude ozbiljno razmotrena. Senator Levin je naveo da se svakako ne radi o višim oficirima bivše Sadamove armije, kao ni o pripadnicima specijaline republikanske garde ili o Sadamovim fedajinima. Medjutim, On je ukazao da bi korišæenje obiènih vojnika i nižih oficira, koji nisu bili èlanovi Sadamovog represivnog aparata, moglo da olakša dužnosti amerièkih vojnika.

“Posle provere, vojnici i niži oficiri bivše iraèke armije mogli bi da odigraju važnu ulogu u poboljšanju bezbednosnih prilika u svojoj zemlji”.

Senator Levin je rekao da se nada da æe amerièki administrator Pol Bremer ispitati da li predlog, koji je izneo èlan Vladajuæeg saveta, Ajad Alavi, ima podršku ostalih èlanova tog tela. Karl Levin inaèe smatra da bi aktiviranje pouzdanih pripadnika bivše Sadamove armije moglo da odigra korisnu ulogu u jaèanju bezbednosti u Iraku i smanjvanju troškova održavanja reda. U medjuvremenu, Senat je odložio za ponedeljak konaèno usvajanje zahteva administracije od 87 milijardi dolara za finansiranje vojnih operacija i obnovu Iraka i Avganistana. Ranije je Predstavnièki dom velikom veæinom glasova odobrio taj zahtev. Oko 18 milijardi dolara od ukupnog iznosa namenjeno je za obnovu Iraka, a preostalih 65 milijardi - za finansiranje vojnih operacija. Posle pregovora izmedju predstavnika Predstavnièkog doma i Senata, i uprkos protivljenju demokrata i nekih republikanaca, u usaglašenom tekstu zakonskog predloga odredjeno je da celokupni iznos za obnovu Iraka biti pružen u vidu pomoæi, a ne zajmova. Senat je u svojoj verziji zakonskog predloga prvobitno zahtevao da polovina iznosa od 18 milijardi dolara bude pružena Iraku u vidu zajmova. Oèekuje se da æe Senat usvojiti usaglašenu verziju zakonskog predloga u ponedeljak da bi taj akt zatim bio upuæen predsedniku Bušu na potpis.

XS
SM
MD
LG