Linkovi

NATO i Rusija prevazišli razlike - 2003-10-30


Generalni sekretar Robertson izjavio je da su Nato i Rusija prevazišli razlike u stavovima i da smireno rade na izgradnji pozitivnih odnosa u, kako je rekao, “novoj eri” 21-og veka. Robertson, koji napušta svoj položaj krajem ove godine, izjavio je da se snažno zalagao da razvije radne odnose sa Moskvom tokom svog èetvorogodišnjeg mandata šefa Nato-a, rekavši da je poseæivao Rusiju èesæe od veæine zemalja èlanica alijanse. On je ukazao da su Rusija i Nato saradjivili u mirovnim misijama u bivšoj Jugoslaviji i u ratu protiv terorizma u Avganistanu. Medjutim, generalni sekretar Nato-a potvrdio je da sve nije išlo glatko, navodeæi izjavu ruskog ministra odbrane, Sergeja Ivanova, da bi Moskva mogla da preispita svoju nuklearnu strategiju “ukoliko Nato ostane vojna alijansa sa ofanzivnom doktrinom.” Rusija tadkodje nije zadovoljna zbog toga što bi mnoge od njenih bivših satelitskih zemalja u centralnoj i istoènoj Evropi trebalo da se u maju iduæe godine uèlane u Nato, ukljuèujuæi i nekadašnje sovjetske republike - Estoniju, Letoniju i Litvaniju. Medjutim, Robertson je rekao, da uprkos tome, medjusobna saradnja može biti samo uzajamno korisna.

“Naši odnosi se baziraju na pragmatiènim interesima obe strane. Nato je procenio da smo bezbedniji i snažniji u suoèavanju sa današnjim opasnostima, ukoliko je Rusija jasno na našoj strani. Rusija je došla do istovetnog zakljuèka.,“ rekao je Robertson.

Predsednik Putin je odao priznanje odlazeæem šefu Nato-a za njegovu ulogu u prevazilaženju teškoæa, posebno kada su odnosi bili na niskoj taèki tokom konflikta na Kosovu, 1999 godine. Rusija se snažno protivila vazdušnim udarima Nato-a na Srbiju, sa kojom održava tradicionalno dobre odnose. Oba lidera su potvrdila da su se nakon teroristièkih napada na SAD, septembra 2001. godine, odnosi izmedju Rusije i Zapada dramatièno popravili, u svetlu snažne podrške Putina ratu protiv terorizma pod vodjstvom SAD. Robertsona æe zameniti sadašnji holandski ministar inostranih poslova, Jap de Hop Shefer.

XS
SM
MD
LG