Linkovi

Iraèka policija trenira specijalce - 2003-10-29


Iraèka policija odluèila je da osnuje elitnu jedinicu, sastavljenu od 50 pripadnika bivše iraèke policije i vojske, koja æe biti obuèena za suzbijanje teroristièkih aktivnosti u gradskim uslovima. Njihov instruktor kaže da æe oni biti uvežbani u taktici otkrivanja i uništavanja zaseda i pretraživanja sumnjivih objekata.

Jedan od polaznika kursa, Madžid Razi, kaže da mu je, uprkos tome što je radio kao policajac, obuka potpuno nova, ukljuèujuæi vežbe iz gadjanja i vežbe iz fizièke spremnosti. Razi kaže da je zadovoljan obukom i dodaje da uèi o mnogim novim stvarima, kao što je korišæenje specijalnog naoružanja za pretraživanje stambenih objekata.

Major Muštak Fadel, pomoænik zamenika iraèkog ministra unutrašnjih poslova, rekao nam je da æe zadaci nove jedinice predstavljati mešavinu policijskih i vojnih dužnosti. Oèekuje se da æe prva grupa specijalaca poèeti da patrolira bagdadskim ulicama kroz oko dve nedelje.

Iako su policijske stanice u Bagdadu èesta meta teroristièkih napada, mnogi od polaznika kursa kažu da su nestrpljivi da ga završe i poènu da rade. Major Fadel izražava nadu da æe do kraja godine obuku završiti 300 do 400 specijalaca. On kaže da æe jedinica tada biti dovoljno velika da možda dobije i posebno ime.

XS
SM
MD
LG