Linkovi

Oporavak ekonomije zemalja èlanica EU - 2003-10-29


Evropska komisija je u svom redovnom izveštaju saopštila da ekonomije zemalja èlanica Evropske unije poèinju da se oporavljaju, ali da se oèekuje da æe nezaposlenost sledeæe godine biti u porastu. Iz Brisela izveštava dopisnik Glasa Amerike, Rodžer Vilkison.

Pakt o ekonomskoj stabilnosti i rastu zahteva od 12 zemalja èlanica Unije koje koriste zajednièku valutu evro da svoj budžetski deficit održavaju ispod granice od tri odso bruto domaæeg proizvoda. Medjutim, Francuska i Nemaèka, koje su veæ dve godine za redom kršile to pravilo, saopštile su da æe to isto uèiniti i ove godine, a Evropska komisija predvidja da æe se to ponoviti i naredne, 2005. fiskalne godine. U redovnom polugodišnjem izveštaju Evropske komisije o ekonomijama zemalja evro-zone, navodi se da æe Portugal sledeæe godine takodje premašiti dozvoljeni deficit, a da æe Italija to uèiniti 2005. godine. Vlade Francuske i Nemaèke smatraju da bi fiskalna pravila trebalo da budu fleksibilnija u teškim ekonomskim vremenima, kada bi otvaranje novih radnih mesta i vladini izdaci u cilju oživljavanja ekonomije trebalo da imaju prioritet u odnosu na štednju. Medjutim, Komisija tvrdi da kratkoroèni programi stimulisanja privrede ne bi trebalo da idu na uštrb dugoroènijih strukturnih reformi, èiji je cilj da zemlje Evro-zone postanu konkuretnije u odnosu na SAD. Komisija je posebno kritikovala Francusku i mogla bi eventualno da predloži da francuska vlada bude kažnjena globom zbog kršenja dozvoljenog budžetskog deficita. Tu meru bi, medjutim, trebalo da odobre i mninistri finansija svih zemalja èlanica EU, što je malo verovatno. Evropska komisija, inaèe, predvidja da æe ekomija celokupne evro-zone u proseku porasti za samo nula zarez èetiri odsto ove godine. Kada se evro-zoni pridodaju i ekonomije Britanije, Danske i Švedske, zemalja koje za sada nisu prihvatile evro, stopa rasta se poveæava na nula zarez osam odsto. U izveštaju Evropske komisije, slab uèinak evropskih privreda se pripisuje neizvesnostima u vezi sa cenom nafte, zbog rata u Iraku, padu vrednosti akcija i problemima sa nezaposlenošæu i penzijama. Mada se u izveštaju ukazuje da bi ekonomije zemalja evro-zone i Evropske unije u celini trebalo da se vrate na uobièajenu stopu ekonomskog rasta naredne godine, Komisija takodje upozorava da æe nezaposlenost verovatno porasti tokom 2004. i da se stanje u tom sektoru neæe popraviti do 2005. godine. U izveštaju se takodje upozorava da ovogodišnji porast vrednosti Evra prema amerièkom dolaru predstavlja opasnost za konkurentnost evropskih proizvoda na svetskim tržištima.

XS
SM
MD
LG