Linkovi

Pet viših nuklearnih inspektora u Iranu - 2003-10-26


Meðunarodna agencija za atomsku energiju je saopštila da je uputila tim inspektora u Teheran da provere nuklearnu deklaraciju koju je iranska vlada dostavila prošle nedelje.

Meðunarodna agencija za atomsku energiju je saopštila da æe pet viših nuklearnih inspektora da se pridruže ekipi koja veæ prikuplja ekološke uzorke na nuklearnim lokacijama u Iranu. Iranska vlada je u meðuvremenu podnela, kako tvrdi, potpuni dosije o svojim nuklearnim aktivnostima u proteklih 20 godina. Dokument je predat prošle nedelje odnosno pre roka od 31. oktobra do kojeg iranska vlada treba da dokaže da poseduje nuklearni program iskljuèivo u miroljubive svrhe. Sjedinjene Države, inaèe, tvrde da Iran poseduje program za proizvodnju nuklearnog oružja. Nakon što bude prouèila taènost i iscrpnost iranskog dosijea, Meðunarodna agencija za atomsku energiju treba do kraja meseca da izvesti Upravu guvernera o svojim nalazima. Po reèima predstavnika meðunarodne agencije Marka Gvozdeckog, struènjaci agencije pored ostalog nastoje da utvrde poreklo tragova obogaæenog uranijuma -- pogodnog za proizvodnju atomskog oružja -- koji su pronaðeni na postrojenjima na dve nuklearne lokacije u Iranu:

“Još uvek ispitujemo nekoliko moguænost. Prvo, da li su tragovi na uvezenoj opremi stigli sa samom opremom, da li su domaæeg porekla, ili su kombinacija te dve moguænosti. Naši inspektori redovno odlaze u Iran i ostaæe tamo do kraja meseca.”

Iranska vlada tvrdi da su tragove stigli sa opremom koja je nabavljena na crnom tržištu, i da ne mogu da pruže više podataka o tome. Zapadne diplomate, pak, ukazuju da mora postojati neki trag finansijskih transakcija. Sjedinjene Države, inaèe, nisu jedine zabrinute da iranski nuklearni program nije iskljuèivo mirnodopski. Australija, Kanada i Japan su pokrovitelji prošlomeseène rezolucije kojom se zahteva od iranske vlade da podnese na uvid sve aspekte svog nuklearnog programa. Rezoluciju su, sa izuzetkom Irana, podržale svih 35 zemalja èlanica Upravnog odbora Meðunarodne agencije za atomsku energija. Ukoliko ne bude uklonjena sumnja da Iran poseduje program za proizvodnju nuklearnog oružja, to pitanje bi moglo da bude prosleðeno Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sa predlogom da se Iranu zavedu meðunarodne sankcije.

Iran nastavlja sa proizvodnjom osiroma]enog uranijuma

Sa druge strane , Iran je saopštio da još nije prestao sa proizvodnjom osiromašenog uranijuma, samo dan posle obeæanja datog trojici evropljana da æe to uèiniti. Jedan zvaniènik iranskog ministarstva inostranih poslova izjavio je da Teheran još uvek traži naèin na koji æe da postupi povodom tvrdnji Sjedinjenih Država da ta zemlja proizvodi nuklearno oružje.

Suspenziju tog kontraverznog programa, koju zahteva Agencija za atomsku energiju, Teheran je obeæao na prošlonedeljnom sastanku sa ministrima inostranih poslova Velike Britanije, Francuske i Nemaèke.

Portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Hamid Reza Asefi ponovio je stav Teherana, ali je istakao da njegova zemlja još uvek pronalazi naèine da reši to pitanje. Istovremeno, Asefi se pozvao na jedno prethodno saopštenje prema kojem je Iran prekinuo proizvodnju uranijuma.

Iran insistira na tome da je njegov nuklearni program usmeren iskljuèivo prema mirnodopskim potrebama, kao i da je viši stepen osiromašenja uranijuma, potreban toj zemlji zbog energije, dok Sjedinjene Drzave optužuju Iran da pokušava da proizvede atomsku bombu.

U dogovoru postignutom izmedju iranskih zvaniènika i britanskog, francuskog i nemaèkog šefa diplomatije, prošlog utorka, Teheran se obavezao i da æe dozvoliti da inspektori Agencije za atomsku energiju ispitaju prirodu proizvodnje uranijuma.

Kao deo dogovora, tri evropske zemlje obeæale su da æe pružiti pomoæ Iranu u upotrebi nuklearne tehnologije za mirnodopske potrebe.

Agencija za atomsku energiju dala je Iranu rok do 31.oktobra da dokaže da je njegov nuklearni program usmeren ka proizvodnji elektriène energije.Ukoliko Iran propusti taj rok, Agencija æe obavestiti Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija koji jedini ima prevo da uvede sankcije.

XS
SM
MD
LG