Linkovi

Postoji li podjela Evrope ? - 2003-10-26


Govoreæi o politièkim, društvenim, ekonomskim i kulturnim razlikama u Evropi, Elemer Hankiš je opisivao kompleksnu istoriju Starog kontrinenta – religijske podjele, demokratiju, pluralizam i parlamentarizam, suverenost država, ljudska prava, društvene institucije i vrijednosti. Madjarski analitièar prihvta podjelu Evrope na takozvanu eurozonu, kojoj pridružuje i nove èlanice Evropske unije i ostali dio Evrope. Imidž Zapada u zemljama Istoène evrope, po njegovim rijeèima, znaèajno se promijenio u proteklih 10 godina. Elemer Hankiš stoga tvrdi da se ne može napraviti jasna linija podjele izmedju politièkih elita istoène i zapadne Evrope.

“Ne postoji jedinstvena linija koja dijeli Istok i Zapad, ili Sjever i Jug. Mnogi regioni su isprepletani i Evropa je podijeljena na više djelova i razlièitih dimenzija. Tako da ne mislim da postoji – recimo – podjela na proamerièki i antiamerièki dio Evrope. Postoji samo veoma složena slika ljudi, gradova, regiona i tako dalje…”

Hankiš kaže da zbog razlièitih interesa, ta slika može èesto da se mijenja u buduænosti i da od politièkih elita zavisi da li æe dobro obaviti svoj posao, na dobrobit svog naroda.

“Razlièite evropske zemlje imaju razlièite interese, i ukoliko nekoj od njih trenutno koristi anti-amerièki stav, drugima pro-amerièka politika može da donese odreðeni profit. Tako da je to pitanje politike. Slika Evrope i Sjedinjenih država u oèima prosjeènog stanovnika Istoène Evrope se iskvarila. Prije 1989. godine mislilui smo da je Zapad Bašta raja, Eldorado gdje caruju sloboda i mir. Sada znamo da je rijeè o državama sa svojim interesima i da mi moramo da se borimo za svoje interese, u prijateljskim odnosima i sa Evropom i sa Amerikom, na civilizovan naèin.“

Elemer Hankiš, inaèe direktor instituta politièkih nauka Madjarske akademije nauka, ipak vjeruje da su sliènosti i zajednièki problemi, koji mogu stvoriti kohezivne snage, mnogo znaèajniji od razlika. On kaže da postoje odreðena pitanja – poput zaštite životne sredine - na koja cijela Evropa mora dati jedinstven odgovor, i koja Zapad i Istok ne mogu uspješno rešavati samostalno, veæ moraju djelovati kao cjelina.

XS
SM
MD
LG