Linkovi

Buš o meðunarodnoj pomoæi Iraku - 2003-10-25


Predsednik Buš je istakao važnost obeæane meðunarodne pomoæi Iraku .

“Predstavnici preko sedamdeset zemalja i medjunarodnih organizacija okupili su se da razmotre buduæe potrebe Iraka i naèine na koje bi mogle da pomognu druge zemlje. Okupljene zemlje i meðunarodne organizacije obeæale su 33 milijarde dolara pomoæi za rekonstrukciju Iraka.“

Predsednik Buš je takoðe ukazao da se napredak veæ postiže u Iraku, obnavljaju se škole i elektriène centrale. Prema predsednikovim reèima, Iraèani su na putu ka slobodnim i demokratskim izborima. No, demokrate, èak i neki ugledni èlanovi predsednikove republikanske stranke, smatraju da Sjedinjene Države snose prevelik finansijski i vojni teret u Iraku posle svrgavanja Sadama Huseina.

XS
SM
MD
LG