Linkovi

Laserski štampaè koji piše po - bilo èemu - 2003-10-25


Za seèenje, izrezivanje i urezivanje jednostavnih ili komplikovanih oblika u razlièitim materijalima postoje na hiljade alatki. Ali sve njih, kako izgleda, postepeno istiskuju precizni rezaèi koji rade na principu svetlosti. Naravno, veoma koncentrisane svetlosti koja se naziva laser. A laserski rezaèi postaju sve jednostavniji i sve pristupaèniji. Amerièka firma Universal laser sistems nudi svoj laserski rezaè Versalaser, koji može da seèe najrazlièitije materijale - od tkanine i kože, preko plastike, gume i drveta, do stakla, keramike, kamena i metala. Uz njegovu pomoæ možete veoma precizno da isecate arhitektonske makete, da pravite modele, da izrezujete gumene peèate, urezujete tekst u kamen, metal i plastiku.... ama baš sve što bi vam palo na pamet. Radna površina najmanjeg Versalasera je 40 puta 30 santimetara, a snaga oko 25 vati, ali ima i veæih modela. Što je najinteresantnije, ovaj laserski rezaè se prikljuèuje na obièni lièni raèunar preko univerzalnog serijskog prikljuèka - takozvanog USB porta. Štaviše, slova koja želite da izgravirate možete da napišete u obiènom Word procesoru reèi. U najjeftinijoj verziji košta nešto ispod 10 hiljada dolara, a proizvodjaè kaže da je upotreba jednostavna kao upotreba obiènog kuænog kompjuterskog štampaèa. Sve pojedinosti i fotografije razlièitih primera primene možete da nadjete na internet adresi versalaser.com.

XS
SM
MD
LG