Linkovi

Sateliti pronalaze ukradena vozila u Karaèiju - 2003-10-25


Kradje automobila u Karaèiju, u Pakistanu su skoro masovna pojava, ali neki vlasnici automobila su bezbrižni. Zahvaljujuæi uredjajima koje su ugradili u svoje automobile, satelitski osmatraèki sistem ne samo što momentalno pronalazi gde se auto nalazi, veæ može pritiskom na dugme da ugasi motor i zakljuèa sva vrata. Lopov može samo da sedi i èeka policiju. U Karaèiju se dnevno ukrade proseèno skoro 300 automobila, pa nije èudo što je to dodadilo nekim vlasnicima i rentakar firmama. Firma Trakker u svom kontrolnom centru neprestano prati kretanje hiljada automobila. U tome joj pomaže sistem za globalnu orijentaciju - takozvani GPS - èiji sateliti neprestano komuniciraju sa malim transponderima ugradjenim u automobile. Zbog èestih otmica automobila, sa i bez talaca, u vozila se ugradjuju i takozvana ”dugmad za paniku.“ Ako neko pokuša otmicu, vozaè pritiskom na skriveno dugme šalje signal u firmu Trakker, koja odmah obaveštava policiju o otmici, kao i o lokaciji automobila. Štaviše, uredjaj može da se programira da ugasi motor ako vozilo pokuša da izadje van zadatih koordinata, pa èak i da signalizira ako motor predugo radi u praznom hodu, što bi moglo da znaèi da vozaè na raèun firme koristi klima uredjaj kako bi se rashladio. Sistem nije jeftin, i za sada ga upotrebljavaju samo bogati pojedinci i firme. Instaliranje uredjaja košta oko 750 dolara, a meseèna pretplata oko 17. Izvesno olakšanje pružaju osiguravajuæe firme koje iz razumljivih razloga nude popust na osiguranje.

XS
SM
MD
LG