Linkovi

Ramsfeld loše ocenio borbu protiv terora - 2003-10-22


U memorandumu koji je 16. oktobra poslat najvišim civilnim i vojnim funkcionerima Sekretarijata za odbranu, Donald Ramsfeld iznosi svoj utisak da, kako je rekao, ”još nismo preduzeli odvažne korake.“ Sekretar za odbranu kaže da su rezultati progona pripadnika al-Kaide ”mešoviti,“ i da je ”još mnogo“ njenih boraca na slobodi. Napredak u brobi protiv pokreta Taliban on opisuje kao spor, dok za nastojanja na onemoguæavanju teroristièke grupe Ansar al-Islam, koja je povezana sa al-Kaidom i operiše u Iraku, kaže da su ”tek poèela.“ U svom memorandumu Ramsfeld izražava uverenje da Sjedinjenim Državama predvodjene koalicione snage u Iraku i Avganistanu mogu da pobede, ali dodaje da æe borba biti duga i teška. O postojanju pomenutog memoranduma najpre je izvestio visokotiražni list Ju-es-ej tudej, koji je doneo i njegovu kopiju. Ramsfeldov predstavnik za štampu Lari DiRita potvrdio je autentiènost dokumenta, ali je pokušao da ublaži njegov znaèaj. DiRita je rekao novinarima da je cilj memoranduma bilo postavljanje suštinskih pitanja o obliku buduæih antiteroristièkih aktivnosti:

”To su nesumnjivo velika pitanja koja zaslužuju duboko razmišljanje, a ljudi kojima ih je uputio su oni koji su u stanju da navedu ostatak Pentagona na tu vrstu razmišljanja.“

Memorandum je poslat zameniku sekretara za odbranu Polu Volfovicu, naèelniku združenog generalštaba amerièkih oružanih snaga generalu Rièardu Majersu, njegovom zameniku generalu Piteru Pejsu, kao i podsekretaru za politièka pitanja Daglasu Fejtu. U dokumentu se postavlja pitanje da li Sjedinjene Države hvataju ili ubijaju više terorista nego što ih se danas regrutuje, obuèava i šalje u akcije. Takodje se pita kako se može prekinuti finansiranje radikalnih islamskih verskih škola, kao i da li Sekretarijat za odbranu treba da se reorganizuje za rat protiv terorizma ili je možda potrebno osnivanje neke nove antiteroristièke institucije. Donald Ramsfeld dalje piše da Sjedinjene Države ulažu, kako se izrazio, ”relativno mali napor u razradjivanje dugoroènog plana,“ i da se mnogo više bave nastojanjima da zaustave teroriste. U zakljuèku on kaže, ”odnos troškova prema rezultatima je protiv nas. Naši troškovi se mere milijardama, a troškovi terorista milionima.“

XS
SM
MD
LG