Linkovi

Pakistan i Saudijska Arabija neæe upuæivati svoje mirovne èuvare u Irak - 2003-10-19


Saudijski ministar inostranih poslova Saud al- Fajsal je predoèio da ukoliko muslimanske zemlje ne odluèe da upute zajednièke mirovne snage, saudijska vlada neæe upuæivati vojnike u Irak. Nedavni iraèki otpor prema stacioniranja turskih trupa na tle Iraka pokazuje da èak ni iraèki Vladajuæi savet, kojeg su postavile Sjedinjene Države, nije siguran u vezi primanja dodatnih stranih trupa - uakzao je saudijski ministar inostranih poslova Saud al-Fajsal:

“Nije ni najmanje jasno da li i sam Vladajuæi savet želi strane trupe”.

Èak i da sam Vladajuæi savet zatraži takve trupe, dodao je saudijski princ, ostaje pitanje da li iraèki narod želi trupe drugih muslimanskih zemalja na svojoj teritoriji.

“Vladajuæi savet je naimenovan savet. Organizacija islamske konferencije je prihvatila da savet predstavlja Irak. Meðutim, potrebni su konkretni dokazi o tome šta sam iraèki narod želi”.

Sjedinjene Države su zatražile od drugih zemlja, ukljuèujuæi Pakistan, da prikljuèe svoje trupe koalicionim snagama u Iraku. Pakistanska vlada navodila je do sada da ne može da uputi mirovne èuvare bez rezolucije Ujedinjenih nacija. Savet bezbednosti UN-a usvojio je takvu rezoluciju prošle nedelje. No, pakistanski ministar inostranih poslova Kuršid Kasuri je ukazao da upuæivanje takvih snaga u Irak ostaje problem za Pakistan. Kasuri je naveo unutrašnje prioritete, poput borbe protiv avganistanskih pobunjenika koji ulaze i izlaze u Pakistan. U meðuvremenu, saudijski prestolonaslednik princ Abdula održao je sastanak sa pakistanskim predsednikom Pervezom Mušarafom. Na kraju susreta princ Abdula je pozvao sve muslimanske zemlje da ekstremni terorizam smatraju svojim zajednièkim neprijateljem. Teroristi nastoje da potkopaju islamsku civilizaciju, rekao je prestolonaslednik Abudla.

XS
SM
MD
LG