Linkovi

Runaway Jury - 2003-10-19


Film RUNAWAY JURY, èiji je scenario nastao na osnovu istoimenog romana Džona Grišama, predstavlja triler, taènije sudsku dramu o parnici koju protiv velikog koncerna za proizvodnju oružja pokreæe žena iz Nju Orleansa èiji je muž ubijen. Nju brani èasni advokat Vendel Ror, koga tumaèi Dastin Hofman, glumac Džon Kjuzak je Nikolas Ister - èlan porote. Jednu od najvažnijih uloga tumaèi veteran Džin Hekmen, èiji lik Renkin Fiè, kao konsultant porote zapravo pokušava da opstruira sudjenje na svaki moguæi naèin, pa èak i uhodjenjem i uklanjanjem èlanova porote.

Reditelj filma Gari Felder, kaže da je zaplet oko industrije proizvodnje oružja, zapravo prilika da se pozabavi neèim mnogo važnijim:

“Film je zapravo prièa o obmanjivanju porote, dok je kontrola oružja zaplet preko koga smo govorili o obmanjivanju, praæenju i pitanjima privatnosti. Kao reditelj, želeo bih da sam zadržao duh knjige koja mi se veoma dopala. Obrti su veoma iznenaðujuæi, I mislim da sam barem njih uspeo da prenesem na filmsko platno.”

Džon Kjuzak tumaèi Nika Istera, jednog od porotnika na suðenju koji je na to mesto došao manipulacijom, dok je Marli, koju tumaèi Rejèel Vajs, misteriozna devojka koja je u kontaktu sa obe strane na suðenju, i skoro da garantuje pobedu onome ko da više. Džon Kjuzak kaže:

“Ova dva lika na kraju postaju zloæe, a kao što je uvek sluèaj, oni su ljudi koji kažu: sistem ne funkcioniše tako da æemo ga mi pobediti, a da bi se to ostvarilo postaæemo korumpirani.”

Džin Hekmen tumaži Renkina Fièa, konsultanta porote, koji predstavlja samu suštinu obmane javnosti: “Glumci pokušavaju da koriste razlièite osobine svojih liènosti da bi doèarali likove. Te osobine nisu pohvalne, ali su za ulogu korisne.” Ovo je prvi put da se u istom filmu pojavljuju Džin Hekmen i Dastin Hofman, inaèe drugari sa klase u glumaèkoj školi u Pasadeni. Interesantno je to da su u vreme školovanja proglašeni kao netalentovani. Dastin Hofman kaže:

“Pojavili smo se na snimanju, gde smo obojica priznali da noæ pre toga nismo spavali od nervoze. Scenu smo snimali iz nekolliko puta.”

RUNAWAY JURY u evropske bioskope dolazi u novembru.

XS
SM
MD
LG