Linkovi

Porast gradskog siromaštva - 2003-10-18


Prema istraživanjima eksperata Svetske banke, zemlje najteže pogoðene teškoæama tranzicije su Azerbejdžan, Gruzija, Tadžikistan, Ukrajina, Srbija i Crna Gora i Moldova. Sa sliènim poteškoæama, mada u nešto manjoj meri, suoèene su i Kirgistan, Kazahstan, Turkmenistan, Jermenija, Rusija, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Litvanija i Letonija. U svim tim zemljama zabeleženo je naglo osiromašenje gradskog stanovništva. Glavni razlog tome je porast nezaposlenosti u gradovima, ukazuje struènjak Svetske banke za siromaštvo i globalizaciju Branko Milanoviæ:

“Stopa nezaposlenosti iznosi izmeðu 15 i 20 odsto, dok nezaposlenost gotovo da nije ni postojala pre poèetka tranzicije. Ljudi su bili loše plaæeni, ali su svi bili zaposleni. Oko 20 odsto ljudi praktièno je preko noæi -- odnosno u roku dve tri godine -- ostalo bez posla.”

Urbane centre je dodatno opteretila migracija radne snage sa sela zbog usporavanja poljoprivrednog sektora. Vladine agencije ne umeju da rešavaju problem naglih migracija, ukazuje saradnica Vudro Vilson centra i struènjak za razvoj urbanih sredina, Liza Henli:

“Vladini servisi nisu osposobljeni da regulišu nagli priliv stanovništva. Sada poèinju da se pojavljuju slamovi i marginalizovano stanovništvo što nije svojstveno tom delu sveta, veæ je karakteristièno za južnoamerièka i azijska društva.”

No nisu svi gradski centri podjednako pogoðeni siromaštvom, kaže Branko Milanoviæ. On uporeðuje glavni grad Moskvu sa Sankt Peterburgom i ostalim, takozvanim sekundarnim gradovima u Rusiji:

“Oko 70 odsto stranog kapitala uloženo je u Moskvu, a samo 20 odsto u Sankt Peterburg i samo 10 odsto u sve ostale gradove Rusije. Oèigledno je nesrazmerno veæe ulaganje u prestonice.”

U manjim gradovima se takoðe sve slabije održavaju društveni servisi i komunalna infrastruktura. U samo pet zemalja Istoène Evrope: Poljskoj, Èeškoj, Maðarskoj, Slovenija i Slovaèkoj životni standard je danas viši nego što je bio pre tranzicije. Struènjaci za urbanizaciju stoga upozoravaju da bi širenje urbanog siromaštva u Istoènoj Evropi i Centralnoj Aziji moglo da poène da se prenosi s kolena na koleno, kao što je to sluèaj u Indiji, Peruu, Boliviji i mnogim drugim zemljama u razvoju. Struènjaci takoðe posebno istièu da je za postojani razvoj tržišne ekonomije u zemljama tranzicije jednako važno da ni obrazovanje niti zdrastvena zaštita stanovništva ne trpe dalje osiromašenje.

XS
SM
MD
LG