Linkovi

”Ubijte Bila, prvi deo“ - 2003-10-12


Uma Turman (Uma Thurman) igra veštog ubicu: kljuènog èlana ”Ubistvenog Odreda smrtonosne kobre“, koju su izneverili njeni saradnici. Na èelu sa šefom odreda Bilom, oni su izvršili napad na dan njenog venèanja, ubivši sve pa (kako sami misle) i mladu, ali ona preživi ne samo da bi isprièala šta se dogodilo veæ da bi organizovala užasnu osvetu u želji da ”UBIJE BILA“. Uma Turman (Uma Thurman) kazze da se prièa rodila iz jednog njenog æaskanja sa rediteljem Tarantinom pre deset godina kad su snimali ”Pulp Fiction“.

Kventin je prièao o velikim ulogama za žene u žanrovskim filmovima kojima su prethodile neverovatna ostvarenja žena u matiènim filmovima. On je govorio o ”osvetnièkim “ filmovima dok sam ja poèela da prièam o jednom karakteru koji sam ja želela da igram, zatim o imenu tog karaktera, te èinjenici da je ona ubica. Kventin je smesta te noæi i na tom mestu smislio Bila, došao na ideju da je on ubica i smislio ime filma ”Kill Bill“ Ubiti Bila. Scenario za ovo novo ostvarenje zajmi iz filmova koji su inspirisali Kventina Tarantina da postane reditelj: fantazija o slobodnom rvanju koje su snimala braæa Šou u hongkoškim studijima, ultra violentnih japanskih Jakuza kriminalnih drama i ”špageti vesterna“ Serdja Leonea i drugih evropskih reditelja šezdesetih godina.

“Ovo je film u kojem je akcenat na vizuelnom. To je bila svesna odluka i to ne sa ciljem da se umanji vrednost dijaloga jer mislim da je i on prilièno dobar u ovom filmu. Meðutim, doneo sam odluku da pospešim ovu svoju igru vizuelno, jer sam u tom smislu hteo da stvorim stil koji bi bio pandan onome što je vidjeno u mojim ranijim filmovima“.

Ono u èemu Tarantino u ovom ostvarenju seže dalje od prethodnih filmova je nivo sakaæenja: od krvave seèe glava preko komadanja ljudskih tela do brutalnih tuèa i jezivih pucnjava. Uma Turman veruje da neverovatan spektar i elementi nauèno fantastiènog jasno stavljaju do znanja da nasilje NIJE stvarno:

“Kventin Tarantino je jedina osoba sa kojom sam ikada snimala filmove o nasilju. On na neverovatan naèin, koji se granièi sa fantazijom, rukovodi tim problemom. To nije stvarno nasilje. Ono je nadrealistièno, apsurdno i poput filma ”Pulp Fiction“, bila sam iznenadjena da me ne uznemirava, kao što ume da me uznemiri odslikavanje stvarnog nasilja“.

Sam Tarantino više voli svoj film da opisuje kao ”akcioni“ nego kao film o nasilju.

U filmu KILL BILL VOLUME 1 takodje igraju Lusi Liu (Lucy Liu), Deril Hena (Daryl hannah), Vivica Foks A. Fox i Džuli Drajfus (Julie Dreyfuss). Prièa se završava kad VOLUME TWO - odnosno Drugi deo, bude prikazan u bioskopima iduæeg februara.

XS
SM
MD
LG