Linkovi

Virusi u mobilnim telefonima - 2003-10-11


Slièno kao kompjuterski virus, virus u mobilnom telefonu preuzima delimiènu ili totalnu kontrolu nad vašim uredjajem. Na primer, telefon sam poziva neki vama nepoznati broj, pokazuje vam na ekranu poruke koje niste tražili ili èak potpuno prestaje da radi. Sreæom, mobilni telefoni nemaju tako raznovrsne funkcije kao kompjuteri, pa je šteta koju mogu da nanesu relativno mala. Njujorški novinar Piter Mejers, koji se specijalizovao za izveštaje o tehnologiji, kaže da mobilni telefoni mogu da se inficiraju virusima na tri naèina:

”Osnovni uslov je da u telefon prodre nešto drugo osim ljudskog glasa, odnosno neka vrsta programa. Kao prvo, virus može da prodre preko tekstualne poruke - kratkog teksta koji je sve popularniji naèin komuniciranja. Druga moguænost se javlja kada u telefonu zamenjujete softver da biste poboljšali neku funkciju. I treæi naèin je preko i-mejl poruka koje neki telefoni mogu da šalju i primaju.“

Mejers kaže da su za sada takvi virusi vrlo retki. Verovatno najpoznatiji sluèaj dogodio se u Japanu 2001. godine kada su pretplatnici jedne kompanije za mobilne telefone preko i-mejla primili virus koji je automatski pozivao broj policije. Drugi se desio ovog proleæa u Španiji, gde su svi mobilni telefoni odredjenog modela odjednom prestali da rade. Ali pošto su takvi sluèajevi zaista retki, zašto se o njima sve više govori? Da li virusi koji napadaju mobilne telefone postaju ozbiljna opasnost? Piter Mejers kaže da je upravo to sluèaj:

”To je, nažalost, posledica toga da mobilni telefoni imaju sve više funkcija, pored prenošenja ljudskog glasa. Telefoni sada prenose i-mejl poruke, surfiraju po internetu i polako se pretvaraju u mini kompjutere. A to je okruženje u kakvom virusi operišu.“

Mejers kaže da se zaštita takodje svodi na isto: nikada ne treba otvarati fajlove koji stižu sa porukom od vama nepoznate osobe ili adrese. Ali možda najsigurniji metod je: zadržati mobilni telefon koji nije ništa drugo do - telefon.

XS
SM
MD
LG