Linkovi

Projekat Varela - 2003-10-11


Kubanci koji teže za slobodom i demokratijom uputili su novi smeli izazov diktaturi Fidela Kastra. Podneli su vladi peticiju sa novih æetrnaest hiljada potpisa kojom se zahteva referendum o politièkoj i ekonomskoj promeni u Kubi. Taj izazov je poznat pod nazivom Projekat Varela, po imenu rimokatolièkog sveštenika Feliksa Varele koji se borio u devetaestom veku za ukidanje ropstva u Kubi. Prošle godine, organizator Projekta Varela Osvaldo Paja upotrebio je ustavnu odredbu kojom se gradjanima dozvoljava preduzimanje zakonskih inicijativa kada su propaæene sa najmanje deset hiljada potpisa. Uz podršku preko stotinu organizacija, èlanovi Projekta Varela podneli su peticiju sa preko jedanaest hiljada potpisa kubanskoj narodnoj skupštini, koja bespogovorno potvrdjuje Kastrove naredbe. Peticicija je odbaèena. No, èlanovi Projekta Varela su se vratili na posao i podneli novu peticiju sa preko èetrnaest hiljada potpisa. Njome se zahtevaju sloboda izražavanja , udruživanja i preduzetinštva , amnestija politièkih zatvorenika, novi zakon o izborima i demokratski izbori. Kako je ukazao pomoænik amerièkog državnog sekretara Rodžer Noriega, kampanja za tu peticiju je veliko dostignuæe.

“Uprkos naporima režima da uæutka opoziciju i disidentsku zajednicu u Kubi, ima tamo ljudi koji brane i zahteavuju osnovne slobode na koje polažu pravo.“

Potpisi za novu peticiju su prikupljeni u jeku najoštrijeg progona disidenata tokom više godina. U aprilu, Kastrove vlasti su zatvorile sedamdeset osmoricu Kubanaca èije je jedino, takozvano “krivièno delo“ predstavljao zahtev za demokratsku promenu u Kubi. Organizator Projekta Varela Osvaldo Paja posvetio je novu peticiju zatvorenih disidentima. Podnošenje peticije pokazuje da represija nije uspela i da nezavisno civilno društvo i dalje teži za slobodom u Kubi. Sjedinjene Države podržavaju Projekat Varela i druge miroljubive napore za osvit slobode u Kubi. Kako je predsednik Džordž Buš rekao, “ usredredjivanje naše podrške aktivnostima za promovisanje demokratskih vrednosti znatno æe doprineti ubrzanju prelaska na demokratiju u Kubi. “

XS
SM
MD
LG