Linkovi

Princeza Karaðorðeviæ u Vašingtonu - 2003-10-11


“Srpska dijaspora u SAD bi mogla da uèini više. To su izvanredni ljudi. Mi bismo želeli da oni održavaju stalne veze sa otadžbinom da bi bolje razumeli tamošnju situaciju. Srpska dijaspora zna da je zemlja prošla kroz rat, pomaže svoju rodbinu u Srbiji i Crnoj Gori, ali morala bi da pokuša da pomogne više. Nije u pitanju samo neèija lièna pomoæ, veæ da pojedinci podstaknu svoje susede, prijatelje i kolege, posebno Amerikance, i da ih upoznaju sa èinjenicama o našoj zemlji, jer mnogi nisu dovoljno obavešteni. S obzirom na to da je dijaspora velika, želela bih da lobiranje u korist naše zemlje bude daleko intenzivnije. Moj cilj je da pomognem i nas zdravstveni sistem i u tu svrhu æemo posetiti nekoliko gradova u Americi. Ministar zdravlja Srbije me je imenovao za koordinatora za potrebe zdravstva u našoj zemlji. Moj suprug i ja stalo razmišljamo o tome šta bismo jos mogli da uèinimo. Naš cilj je da naše zdravstvene ustanove dobiju moderniju i bolju opremu. Srbija i Crna Gora su deo Evrope i naš zdravstveni sistem bi trebalo da bude kao i drugi u Evropi“.

Šta oèekujete da postignete u vezi sa vašom humanitarom organizacijom ” Lifeline” i da li ste pored srpske dijaspore u kontaktu sa amerièkim donatorima?

“Svakako. Dijaspora je upoznata sa veæinom problema. Mi pokušavamo da pobudimo interesovanje Amerikanaca za našu zemlju, jer ako nisu upoznati sa situacijom, neæe ni pomoæi. Naš narod je proteklih deset godina prosao kroz konflikte i velike teskoce. Imate decu, bolesne ljudi, starije osobe kojima je potrebna pomoci. Na nesreæu, data su mnoga obeæanja, ali je medjunarodna zajednica ispunila veoma malo. Nadam se da æe medjunarodna zajednica regovati na naše apele da se našoj zemlji pruži veæa pomoæ“.

I na kraju, kakvu poruku bi ste želeli da uputite graðanima Srbije i Crnoj Gore?

“Moramo se ujediniti, biti ponosni i poštovati jedni druge bez obzira na verske i druge razlike. Moramo postati primer svetu i pokazati kako je jedna zemlja izašla iz konflikta i uspela da se preobrazi i vodi primeran život. Moramo nastojati da privuèemo strane investitore, da saradjujemo i doprinesemo da Srbija i Crna Gora postane najvažnija zemlja regiona“.

XS
SM
MD
LG