Linkovi

Pentagon razmišlja o povlaèenju sa Balkana - 2003-10-11


Amerièki general Džejms Džouns rekao je da postoji, kako se izrazio, ”realan potencijal“ za okonèane vojne misije NATO-a u Bosni iduæe godine. Obrativši se novinarima u Pentagonu general Džouns je rekao da bi vojnici NATOa, medju kojima je i 1500 amerièkih vojnika, mogli da budu povuèeni prepuštajuæi bezbednost policijskim snagama:

”Nije nerealno razmišljati da, ako ne dodje iznenada do neèeg suprotnog, ako se sadašnja situacija nastavi i ako budemo videli da razvoj upravnih institucija pušta korenje i da se u Bosni preduzimaju pozitivni koraci... onda bismo svakako, tokom 2004. i mi mogli da imamo drugaèiju situaciju od sadašnje, “ rekao je general Džouns.

Što se tièe Makedonije, general Džouns je rekao da bi do kraja ove godine svi vojnici NATOa, osim jednog simboliènog broja, mogli da budu povuèeni, èime bi ta operacija praktièno bila okonèana. Ali komandant NATOa je rekao da Kosovo još zahteva vojno prisustvo. On je primetio da je nedavno došlo do nasilja, ali je dodao kako NATO veruje da ima dovoljno vojnika za hvatanje u koštac sa tim rasplamsavanjem. Na Kosovu je stacionirano oko 2200 amerièkih vojnika. Smanjenje broja amerièkog vojnog osoblja na Balkanu Pentagon smatra za prioritet, kako bi se ublažio pritisak na oružane snage, veoma optereæene angažovanjem u ratovima u Iraku i Avganistanu.

XS
SM
MD
LG