Linkovi

Sloboda za Ang San Su Kji - 2003-10-10


Lorni Krejner, pomoænik državnog sekretara zadužen za demokratiju, ljudska prava i rad, nedavno je sa èlanovima amerièkog Kongresa razgovarao o Burmi. “Vi ste to veæ èuli, ali ja æu to ipak ponoviti” rekao je. “Generali moraju odmah i bezuslovno da na slobodu puste Ang San Su Kji i druge politièke zatvorenike utamnièene u burmanskim zatvorima, kao i da preduzmu konkretne korake prema pravoj demokratiji.” Još 30-og maja, kaa su nasilnici koji uživaju podršku režima izvršili napad na konvoj u kome se Ang San Su Kji nalazila, burmanska vojna hunta uhapsila je i u zatvoru, bez ikakvog kontakta sa svetom, drži dobitnicu Nobelove nagrade za mir i voðu demokratskog pokreta. Prilikom tog napada ubijeno je i ranjeno više pristalica Nacionalnog saveza za demokratiju. Tokom proteklih meseci, Ang San Su Kji je držana na nepoznatoj lokaciji. Prema izveštajima, na njoj je izvršena operacija, a 26-og septembra je prebaèena kuæi iz bolnice, gde se od tada nalazi u kuænom pritvoru. Portparol državnog sekretarijata, Rièard Bauèer, saopštio je da burmanski režim mora da porestane sa progonom Ang San Su Kji i druge:

“Mi, kao i meðunarodna zajednica, ponovo od vojne hunte tražimo da odmah ukine sva ogranièenja koja su Ang San Su Kji i njenim pristalicama zavedena, kao i da oslobodi sve druge politièke zatvorenike.”

Ang San Su Kji je prvi put stavljena u kuæni prtvor još 1989. Ali, napori režima da je uæutka nisu uspeli. Burmanski demokratski pokret nastavlja da zadobija podršku širom zemlje i sveta, kao što je to jasno ukazao portparol državnog sekretarijata, Rièard Bauèer:

“Njoj i njenim pristalicama treba omoguæiti da uèestvuju u politièkom životu Burme.”

Zbog nastavka protivzakonitog lišenja slobode Ang San Su Kji, kao i zbog odbijanja burmanske hunte da preduzme stvarne korake ka nacionalnom pomirenju, SAD su pojaèale sankcije zavedene vojnom režimu u Burmi. Novim zakonom zabranjen je uvoz burmanske robe, zamrzavaju se sredstva visokih burmanskih zvaniènika, a skoro u potpunosti se obustavlja i transfer novca iz SAD u Burmu. Kako kaže pomoænik državnog sekretara Krejner, SAD “nikada neæe odstupiti od obaveze da podržavaju napaæene narode Burme, dok se bore za demokratiju, bolja ljudska prava i slobodu.”

XS
SM
MD
LG