Linkovi

Putin i Šreder  spremni na  kompromis - 2003-10-09


Ruski predsednik Vladimir Putin se još uvek nada da je nagodba o novoj rezoluciji Ujedinjenih nacija o Iraku moguæa pre donatorske konferencije 23. ovog meseca. Predsednik Putin je govorio o tome posle dvodnevnog sastanka sa nemaèkim kancelarom Gerhardom Šrederom. Rusija i Francuska su bile protivne napadu na Irak pod vodjstvom Sjedinjenih Država. No, posle dvodnevnog sastanka na Uralu, predsednik Putin i kancelar Šreder su nagovestili da su spremni na kompromis o potrebi da se donese nova rezolucije Ujedinjenih nacija o Iraku. Obe zemjle su i dalje nezadovoljne tekstom amerièkog predloga rezolucije o kome se pregovara u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ruska i nemaèka vlada žele da se jasno odredi rok punog suvereniteta Iraka i nadziratelj finansijske rekonstrukcije u toj zemlji. No, predsednik Putin je doslovno predoèio , “ još uvek smatramo da bi bilo najbolje da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvoji novu rezoluciju u Iraku pre sastanka medjunarodnih donatora 23. oktobra u Madridu u Španiji.“ Prema njegovim reèima, sva priložena novèana sredstva bi bila bolje upotrebljena, ukoliko se najpre nadje politièko rešenje. Predsednik Putin je takodje naveo da se složio sa kancelarom Šrederom da æe proces posleratne rekonstrukcije u Iraku dovesti do stavilizacije jedino pod uslovom da se noovom rezolucijom ovlasti veæe medjunarodno uèešæe u tom procesu. Predsednik Putin i kancelar Šreder su se pored uslaglašavanja gledišta o Iraku takodje složili o šest rusko-nemaèkih sporazuma o poveæanju trgovinske razmene i poboljšanju ekonomskih veza. Jednim sporazumom se dozvoljava nemaèkim trupama i vojnoj opremi tranzit preko Rusije na mirovnu dužnost u Avganistanu. Drugim sporazumom se predvidja ublažavanje propisa o vizama za ruske i nemaèke državljane da bi se otvorila tržišta i unapredila trgovina. Kancelar Šreder je naveo da æe sa predsedinkom Putinom potpisati kroz nekoliko dana sporazum o izgradnji dzinovskog cevovoda ispod Baltièkog mora kojim bi ruska nafta stizala na unosna evropska tržišta. Predsednik Putin je izrazio nezadovoljstvo samo zbog jednog pitanja tokom razgovora sa kancelarom Šrederom: kritikovao je Evropsku uniju zbog toga što je postavila-po njegovim reèima- nepravedne uslove za uèlanjenje Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju. Evropska unija je apelovala na Rusiju da liberalizuje cene svoje energije. Predsednik Putin je,medjutim, naglasio da se taj zadatak ne može obaviti preko noæi. Predsednik Putin je ukazao da ruska vlada smatra da povezivanje pitanja energije sa pitanjem ulaska Rusije u Svetsku trgovinsku organizaciju predstavlja politièki pritisak i apelovao je na kancelara Šredera da upotrebi svoj uticaj na partnere u Evropskoj uniji.

XS
SM
MD
LG