Linkovi

SAD se ponovo pridružile UNESKU - 2003-10-09


Sjedinjene Države ponovo su postale èlanica Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, poznate po skraæenici UNESKO. Prva dama Lora Buš posetila je sedište UNESKA u Parizu kako bi prenela da su Sjedinjene Države nestrpljive da ponovo saradjuju sa tim krilom Ujedinjenih nacija. Kako je gospodja Buš izjavila: ”Imamo mnogo šta da ponudimo i mnogo šta da nauèimo. S obzirom na mnoge izazove u današnjem svetu, naš rad je sada važniji nego u bilo koje doba istorije UNESKA.“

Sa Sjedinjenim Državama kao jednim od osnivaèa, UNESKO je nastao 1946. godine sa ciljem da obrazovnim, nauènim i kulturnim inicijativama doprinosi unapredjenju mira i bezbedosti. Ali Sjedinjene Države su se povukle iz te organizacije 1984. godine zbog ozbiljnih problema u rukovodjenju UNESKOM i zbog politizacije njegovih programa, naroèito u oblasti slobode štampe. Od tada, Sjedinjene Države su zadržale posmatraèku misiju u UNESKU i uèestvovale samo u nekim programima. Na kraju, ta organizacija je uložila napor da sprovede finansijske i upravne reforme i vrati se svojim osnovnim principima, ukljuèujuæi naglasak na slobodi štampe u svetu.

Jedan od najvažnijih izazova koji se danas nalaze pred UNESKOM je opismenjavanje širom sveta. ”Nepismenost posebno onemoguæava napredovanje ženama,“ rekla je Lora Buš. ”Dve treæine od skoro 900 miliona nepismenih u svetu su žene.“

UNESKO takodje igra kritiènu ulogu u podsticanju obrazovanja zasnovanom na istini i toleranciji. ”Što više deca budu uèila o drugim zemljama, verama i kulturama,“ rekla je gospodja Buš, ”to je verovatnije da æe poštovati druge ljude. Obrazovanje može da pomogne deci da sagledaju više od sveta mržnje i beznadja. UNESKO odlièno obavlja zadatke na tom polju.“

Prva dama Lora Buš takodje je pozvala UNESKO da stavi poseban naglasak na obrazovne programe o smrtonosnom virusu koji uzrokuje sidu. Obrazovanje o tome, rekla je ona, ”može bukvalno da znaèi život ili smrt.“

Isto važi za programe koji poduèavaju decu u svetu da poštuju ljudski život. ”Svaki roditelj, svaki uèitelj, svaki lider,“ rekla je gospodja Buš, ”ima odgovornost da osudjuje užasne tragedije u kojima muškarci, žene i deca ubijaju sebe ili druge. U borbi civilizovanog sveta protiv terora, zadaci koje obavlja UNESKO mogu da dovedu do dubokih promena. Zajedno, kao osnivaèi UNESKA, biæemo u stanju da u svest ljudi usadimo znaèaj odbrane mira.

XS
SM
MD
LG