Linkovi

Zbor biraèa u Ajovi - 2003-10-08


Prvu stvar koju treba razumeti o kokasu u Ajovi je da to nisu izbori u kojem uèestvuje veliki broj ljudi. Kokas je ostatak nekadašnje neposredne demokratije odnosno mesnih zborova na kojima bi posle nekoliko sati diskusija o raznim pitanjima biraèi glasali za kandidate, najèešæe obiènim podizanjem ruku. Izborni rezultati sa takvih zborova širom Ajove bili bi upuæeni u glavno izborno sedište u Des Mojnu gde bi bili registrovani i zbrajani. Pošto Republikanska stranka veæ ima svog predsednièkog kandidata, predsednika Buša -- sva je pažnja usmerena na demokratske aspirante. Direktor za medije u demokratskoj stranci u Ajovi, Mark Dejli kaže da stranaèki dobrovoljci veæ rade širom države:

“19. januara æe do pola sedam uveèe biti održano hiljadu 993 kokasa. Treba utvrditi gde æe ti kokasi da se održe, treba obezbediti sredstva i osigurati da svi koji treba da izveste o broju glasova upoznaju sistem glasanja. Država ništa ne finansira, tako da æe ta sredstva obezbediti demokratska stranka”.

Na prvi pogled je neobièno što predsednièka sezona u Sjedinjenim Državama poèinje baš u Ajovi, 30. sa manje od tri miliona stanovnika. Ajova je takoðe jedna od rasno najhomogenijih i sa proporcionalno najstarijom populacijom država u zemlji. No, Mark Dejli ukazuje da predsednièki pretendi pomoæu kokasa u Ajovi i preliminarnih stranaèkih izbora u državi Nju Hempšir, koji se održavaju osam dana kasnije, bliže i direktnije komuniciraju sa biraèima nego što je to sluèaj u velikim državama. Meðutim, treba imati u vidu da se na osnovu rezultata kokasa u Ajovi i Nju Hempširu najèešæe ne može prognozirati i ishod predsednièkih izbora, koji se održavaju približno jedanaest meseci kasnije.

XS
SM
MD
LG