Linkovi

Glasanje u Kaliforniji - 2003-10-07


Funkcioneri Kalifornije kažu da je teško predvideti odziv glasaèa, dok neki struènjaci predvidjaju da æe on biti velik, možda èak 70 odsto od preko 15 miliona registrovanih glasaèa u toj državi. Svi važniji kandidati su u poslednjem trenutku pozvali glasaèe da izadju na birališta. Guverner Dejvis obratio se pristalicama u Los Andjelesu.

”Upravo ovde, prionimo na posao i budimo uporni. Hoæete da glasate telefonom, faksom, i-mejlom... Hajde da to uradimo svi.“

Vodeæi protivnik guvernera Dejvisa je glumac Arnold Švarceneger, èiji imidž je poslednjih dana kampanje zatamnjen optužbama o nedoliènom seksualnom ponašanju. I on je pokušao da utièe na pristalice poslednjeg dana kampanje:

”Grej Dejvis je okonèao svoje moguænosti i sada je vreme da mi okonèamo Greja Dejvisa.“

Švarceneger se izvinio za svoje ponašanje u prošlosti i tvrdi da mnoge od optužbi na njegov raèun predstavljaju, kako je to nazvao, ”prljavu politiku u poslednjeg trenutka.“ Glasaèki listiæ na ovom glasanju ima dva dela. U prvom, glasaèi treba da naznaèe da li žele da guverner Dejvis bude opozvan sa položaja. U drugom, treba da izaberu jednog od 135 protivkandidata. Ako veæina odobri opoziv Dejvisa, kandidat sa najveæim brojem glasova u drugom delu listiæa postaæe novi guverner. Švarceneger je možda stekao izvesnu prednost na milion i 600 hiljada listiæa koje su odsutni Kalifornjani poslali poštom, pre nego što su se prošle nedelje pojavile optužbe protiv njega. Ako Švarceneger pobedi, pred njim æe biti težak zadatak sprovodjenja preokreta u privredi Kalifornije i smanjenja deficita od 38 milijardi dolara. Šeri Bebiè-Džefi je profesor politikologije na Univerzitetu južne Kalifornije:

”On æe morati odmah da krene i pripremi budžet za iduæu godinu, rešavajuæi probleme koje glasaèi zahtevaju da reši. Neæe mu biti lako da sastavi èitavu administraciju.“

Ako rezultati budu tesni biæe potrebno možda nekoliko dana da se ustanovi ko je pobednik. Ali, èak ako budu jasni, i guverner Dejvis bude opozvan, opet bi moglo da prodje nekoliko dana, pa èak i nedelja, dok rezultati ne budu sertifikovani, a novi guverner položi zakletvu.

XS
SM
MD
LG