Linkovi

MIT nudi besplatne kurseve preko interneta - 2003-10-04


Jedan od najuglednijih univerziteta u svetu, Masaèusetski institut za tehnologiju, skraæeno MIT, poèeo je da nudi besplatne kurseve iz najrazlièitijih oblasti preko interneta. Za one koji ne znaju, iako njegov naziv to implicira, Masaèusetski institut za tehnologiju je univerzitet kao svaki drugi, sa fakultetima iz razlièitih prirodnih i društvenih nauka. Profesorima, studentima i obiènim ljudima koji žele da uèe stavljeno je na raspolaganje ”500 kurseva“ - od aero i astronautike do ekonomije i istorije. Naravno, svi kursevi su na engleskom jeziku, iako je jedan broj preveden na španski i portugalski. Univerzitet je besplatno stavio na raspolaganje i sav materijal vezan za svaki od kurseva, imajuæi u vidu da mnogi zainteresovani u svetu još uvek imaju spore modeme odnosno telefonske veze. Broj polaznika svakog kursa je ogranièen kako bi profesori koji ih vode mogli da im posvete dovoljno pažnje. Od studenata se najèešæe traži da provedu tri-èetiri sata nedeljno na predavanjima, da pišu eseje ili rade domaæe zadatke i da pripreme završni pismeni ispit. Profesori ocenjuju uspeh ali univerzitet ne daje nikakve diplome niti uvažava kurseve za eventualan nastavak studija u Americi. Medjutim, kako je ovo visoko cenjena škola, oni koji završe neki kurs zaista mogu da budu ponosni.

XS
SM
MD
LG