Linkovi

Koliko košta rat u Iraku - 2003-09-28


Džon Spret, vodeæi demokrata u Odboru za budžet Predstavnièkog doma Kongresa, kaže da æe do kraja fiskalne godine koja se završava 30. septembra, troškovi za Irak iznositi oko 56 milijardi dolara. Taj iznos obuhvata prvi budžetski zahtev predsednika Buša podnet poèetkom godine za rat u Iraku. Kongresmen Spret ukazuje da bi do kraja fiskalne 2004. godine ukupna sredstva za Irak -- zajedno sa novim zahtevom od 87 milijardi -- i ako se iz njega izuzmu sredstva predviðena za Avganistan -- mogla iznositi 128 milijardi dolara. Sve to je pod uslovom da Sjedinjene Države budu poèele sa postepenim smanjivanjem broja amerièkih vojnika u Iraku ili se do iduæe godine možda potpuno povuku. Demokrate tvrde da je mnogo verovatnije, da æe amerièke trupe ostati mnogo duže. U tom sluèaju, istièe Pret, troškovi bi mogli da se poveæaju do 2006. na 238 milijardi dolara, odnosno do 2008. na 309 milijardi dolara. Po Pretovim reèima postoji još gori scenario, a to je da se amerièke trupe potpuno zaglibe u Iraku do 2010. godine.

“Pošto æemo biti tamo duže, razumno je pretpostaviti da æemo morati da odvojimo dodatna sredstva za stabilizaciju i podsticanje privrede, što znaèi biæe potrebna dodatna sredstva za obnovu. Dalje, ako budemo pokrivali 70 odsto ukupnih troškova obnove, ukupna sredstva bi u sledeæih deset godina mogla da dostignu 418 milijardi dolara”.

Nakon govora predsednika Buša u Ujedinjenim nacijama u utorak, republikanske voðe u Predstavnièkom domu i Senatu èvrsto su stali uz šefa Bele kuæe. No, lider demokrata u Senatu, Tom Dešl je nagovestio da æe glavna opozicija biti usredsreðena na 21 milijardu dolara, koju predsednik Buš traži za bezbednost i obnovu Iraka:

“Upravo smo odbili da odvojimo 292 miliona dolara za zdrastvenu negu Indijanaca u Americi. Reèeno nam je da nemamo dovoljno sredstava. A sada se od nas traži da finansiramo zdrastvenu zaštitu Iraèana. Predsednik traži novac za obrazovanje iraèke dece. Traži sredstva za izgradnju iraèkih puteva. Amerikancima istovremeno kaže da nemamo dovoljno novca obrazovanje, nemamo dovoljno novca za naše puteve, nemamo dovoljno novca za zdrastvenu zaštitu”.

Glavni administrator u Iraku, Pol Bremer izvestio je amerièke zakonodavce ove nedelje da je od vitalnog znaèaja da Kongres odobri ukupna sredstava koja predsdnik Buš traži, jer bi u protivnom Irak mogao da postane leglo terorista. U meðuvremenu, nekoliko zakonodavaca u Predstavnièkom domu predložilo je zakonske odredbe o obavezi predsednika Buša da pruži detaljniji plan za Irak i za Avganistan, i najavilo oštrije uslove za odobravanje novih sredstava.

XS
SM
MD
LG