Linkovi

Transformaciji iraèke privrede - 2003-09-27


Iraèki, privremeni, ministar finansija, Kamel al Kejlani, objavio je plan o transformaciji iraèke privrede iz državnog u sistem slobodnog tržišta. On je izjavio da æe Irak dozvoliti privatno vlasništvo – ukljuèujuæi i “stoprocentno strano vlasništvo” – u svim privrednim sektorima, osim u gazdovanju prirodnim bogatstvima. Iraèke naftne rezerve, druge po velièini u svetu – odmah iza Saudijske Arabije, ostaæe, za sada, u državnim rukama. Plan o privatizaciji otvoriæe Irak prema svetu u trgovini i investicijama. Pored ostalog, Irak æe dozvoliti grupi od 6 stranih banaka da kupe i preuzmu odreðeni broj iraèkih banaka. Druge strane banke moæi æe da poseduju 50% uèešæa u lokalnim, iraèkim, bankama. Stranci æe moæi da zakupljuju zemljište u trajanju do 40 godina. Sankcije UN, zavedene nakon što je Sadam Husein izvršio invaziju Kuvajta 1990-e, veoma su ogranièavale strane investicije. Sankcije su sada uklonjene. Nova privredna politika predviða da, poèev od 1-og januara, najviša poreska stopa za pojedince i firme bude smanjena sa sadašnjih 45% na 15%. Meðutim, ostvarenje tih prihoda zavisiæe od uspostave funkcionalnog sistema ubiranja poreza. Gospodin Kejlani je napomenuo da je cilj reformi da pomognu “iraèki privredni rast i poveæanje životnog standarda svih slojeva iraèkog stanovništva, u najkraæem moguæem roku.” Tokom 30-godišnje vladavine stranke Baas, Irak je imao jednu od najviše centralizovanih privreda na svetu. Veliki broj preduzeæa je bio u državnom vlasništvu ili je njima država upravljala. Kako je gospodin Kejlani dodao: “Pravi izvor naših problema potièe od, višedecenijskog, pogrešnog upravljanja i korupcije od strane Sadama Huseina.” Amerièki sekretar za finansije, Džon Snou, rekao je da taj plan “nudi stvarne moguænosti” za ekonomsko oživljavanje Iraka, koji se bori sa visokom stopom nezaposlenosti i infrastrukturom koja je u fazi raspadanja. Jedna od kritiènih stavki, za privredni uspeh Iraka, biæe zaustavljanje teroristièkih napada. Kako je ukazao sekretar Snou, stabilnost je neophodna da bi se privukle znaèajne strane investicije. Dok snage pod amerièkim voðstvom rade na uspostavi bezbednosti, graðani Iraka biæe u moguænosti da iskoriste ekonomske slobode i moguænosti koje su im toliko dugo bile uskraæene.

XS
SM
MD
LG